เกี่ยวกับเรา 1

ดร.ชา ผู้เขียน รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ เคยรับราชการในกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะเวลายาวนานร่วม 40 ปี นับตั้งแต่ตำแหน่ง ปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปตามลำดับของระบบราชการ เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 14 ปี ต่อจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554

ดังนั้น จึงถือได้ว่า ผู้เขียน เป็นผู้มีประสบการณ์ในแวดวงของนักปกครองอย่างโชกโชนด้วยผู้หนึ่ง

ยิ่งกว่านั้น ผู้เขียนยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลาถึง 9 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2552-2561

ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ

นอกจาก บทความ รวมเรื่องเล่า สนุก และสร้างสรรค์ ชุด ประสบการณ์ นักปกครอง ก่อนยุค 4.0 นี้แล้ว ยังได้เขียนบทความ เล่าเรื่อง รัฐธรรมนูญ อเมริกา แบบสี่มิติ (เชิงการเมืองการปกครอง การบริหาร กฎหมาย และมีวิดีโอประกอบ ) ลงในเว็บ https://drchar.home.blog เป็นประจำทุกวันที่ 1 และ 16 ของ ขณะนี้ ได้เล่าถึง ตอนที่ 16 ประธานาธิบดี (1) ที่มา

ผลงานการเขียน

รวมเรื่องสั้น ชุดการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์

ความฝันและความสำเร็จ

สองอารมณ์

คู่มือเตรียมพร้อมในคดีปกครอง

หลัสูตรปรับวิสัยทัศน์ฉบับชาวบ้าน

หลักสูตรมินิเอ็มบีเอฉบับชาวบ้าน

Share on Social Media
%d bloggers like this: