73 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 6 ผู้มีเสน่ห์   โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 6 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 6 กับบทบาทในการยุติสงครามเย็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 6 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข   สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้แล้ว

1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 6

          บุคคลหมายเลข 6 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 6,15 และ 24 ของแต่ละเดือน

ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 6 เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มุ่งมั่นที่จะทำงานให้เสร็จตามแผน แต่บางครั้งก็เหมือนกับคนดื้อรั้น เป็นคนมีเสน่ห์ มีอารมณ์โรแมนติก มีความโกรธรุนแรง และผูกใจเจ็บ

นอกจากนี้ บุคคลหมายเลข 6 นอกจากมีความโกรธรุนแรงแล้ว มักจะเกิดความเครียดบ่อย ๆ

บุคคลหมายเลข 6 เป็นผู้มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
บุคคลหมายเลข 6 เป็นผู้มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6

          ผมได้มีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6 มาเป็นเวลาช้านาน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อน บางคนเป็นญาติสนิท จึงพอจะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6 ได้ดังนี้

          บุคคลหมายเลข 6 เป็นคนมีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะกระฉับกระเฉง ดูมีชีวิตชีวา มีความตั้งใจจริงในการทำงาน แต่บางครั้งอาจจะมีความดื้อรั้น และมักจะมีความเครียดอยู่บ่อยครั้ง เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบสร้างความบันเทิงหรือความสนุกสนานให้แก่เพื่อน ๆ  เป็นคนอารมณ์แมนติก ถ้าได้โกรธ มักจะมีความโกรธที่รุนแรง น่ากลัว และชอบผูกใจเจ็บ ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่แตกต่างไปจากบุคคลหมายเลขอื่น ๆ

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพอุปนิสัยและบุคลิกลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6 ได้ชัดเจนขึ้น จึงขอยกตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่มีชื่อเสียง ดังนี้

3.1 พระมหากษัตริย์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีจำนวน 10 พระองค์ ที่ทรงมีวันพระราชสมภพเป็นบุคคลหมายเลข 6 มีจำนวน 1 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ฯ รัชกาลที่ 2  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2310

3.2 นายกรัฐมนตรีไทย

● พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 1 เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2427

● พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19 เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2476

● พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 22 เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2475

          3.3 ผู้นำระดับโลก

            มีประธานาธิบดีอเมริกาที่เป็นบุคคลหมายเลข 6 มีจำนวน 5 คน คือ

            ● แอนดรูว์ แจ็คสัน (Andrew Jackson) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 7

          เกิดวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.1767

            ● ซาชารี เทเลอร์ (Zachary Taylor) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 12

          เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.1784

            ● วิลเลียม โฮวาร์ด ทัฟต์ (William Howard Taft) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 27

          เกิดวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.1857 

          ● โรแนลด์ เรแกน (Ronan Reagan) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 40

          เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1911

           ●จอร์จ ดับเบิลยู. บุช (George W. Bush) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 43

          เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1946

นอกจากนี้ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคนปัจจุบัน ก็เป็นบุคคลหมายเลข 6 ด้วย ท่านเกิดวันที่่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1953

4.บุคคลหมายเลข 6 กับบทบาทสำคัญในการยุติสงครามเย็น

          โรแนลด์ เรแกน (Ronald Reagan) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 40 ดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองสมัย ระหว่างปี ค.ศ.1981-1989 ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการมลรัฐคาลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ยังเคยเป็นดาราแสดงนำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดด้วย

ก่อนจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 40  ของอเมริกา โรนัลด์ เรแกน เคยเป็นดารานำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดมาก่่อน ท่านเป้นบุคคลหมายเลข 6 ผู้มีเสน่ห์มาก
ก่อนจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 40 ของอเมริกา โรนัลด์ เรแกน เคยเป็นดารานำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดมาก่่อน ท่านเป้นบุคคลหมายเลข 6 ผู้มีเสน่ห์มาก

            เรแกนจัดเป็นนักการเมืองที่มีแนวคิดด้านอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างสูง ดังจะเห็นได้จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1984 ท่านได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี (Electoral College) อย่างถล่มทลาย จำนวน 525 คแนน คิดเป็นร้อยละ 97.6 จากคะแนนทั้งหมด 538 คะแนน

          แม้จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 69 ปี ซึ่งเป็นอายุสูงสุดของผู้เข้าดำรงประธานาธิบดีอเมริกา เป็นรองก็แค่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบันที่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 70 ปี แต่ท่านก็สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น กล่าวคือ ในด้านเศรษฐกิจ ท่านสามารถลดอัตราเงินเฟ้อจากร้อยละ 12.5 เหลือเพียงร้อยละ 4.4 และสามารถทำให้อัตราจีดีพีเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี

            ยิ่งกว่านั้น ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามเย็นระหว่างค่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก และค่ายโลกคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียต  ซึ่งได้ต่อสู้กันยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1947 โดยท่านได้ใช้นโยบายการแข่งขันด้านอาวุธกับสหภาพโซเวียตให้รุนแรงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เปิดเจรจากับกอร์บอชอฟ ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตในขณะนั้น และในที่สุดทำให้ทั้งสองประเทศสามารถเลิกการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จ  และหลังจากประธานาธิบดี เรแกน พ้นตำแหน่งไม่นาน สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายเมื่อปี ค.ศ.1991 เป็นอันหมดยุคสงครามเย็น

            หลังจากพ้นตำแหน่ง ท่านได้รับคะแนนนิยม ร้อยละ 68 พอ ๆ กับประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 32 โดยมีคะแนนนิยมเป็นรองแค่ บิล คลินตัน (Bill Clinton) ประธานาธิบดีคนที่ 42 

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 6

          จุดแข็งของบุคคลหมาย 6 คือ มีอุปนิสัยและบคลิกลักษณะเป็นคนกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น มีความตั้งใจทำงานให้สำเร็จ เป็นคนที่มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น และยิ่งกว่านั้น ยังเป็นคนชอบสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้แก่เพื่อน ๆ  เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น

          แต่มีจุดอ่อน คือ บางครั้งออกจะเป็นคนดื้อรั้นในความเชื่อของตนเอง ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น และยิ่งกว่านั้น หากได้โกรธผู้ใด มักจะมีความโกรธที่รุนแรงเกินคาดหมาย ซึ่่งอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจกระทำการบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้

6. การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 6

          การสร้างรูปแบบและความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 6  ไม่มีอะไรยุ่งยาก

            6.1 กรณีบุคคลหมายเลข 6 เป็นผู้บังคับบัญชา

            ผู้บังคับบัญชาที่เป็นคนบุคคลหมายเลข 6 ชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน หากใครมีความสามารถด้านนี้ ก็จะสามารถเข้ากันได้ดีกว่าบุคคลที่มีอุปนิสัยอย่างอื่น

            6.2 กรณีบุคคลหมายเลข 6 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            หากท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคคลหมายเลข 6 ถือได้ว่า ท่านโชคดี เพราะเขาจะสามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สนุกสนาน เพื่อนร่วมงานจะชอบเขามาก นอกจากนี้ เขาเป็นคนกระฉับกระเฉง มีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพดี ท่านสบายใจได้

7.สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมายเลข 6 เป็นคนที่มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะกระตือรือร้นในการทำงาน มีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จ เป็นคนมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ชอบสร้างความบันเทิงหรือสนุกสนานให้แก่เพื่อน ๆ แต่บางครั้งออกจะดื้อรั้น ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่น เพราะตนได้สรุปหรือฟันธงเอาไว้แล้ว นอกจากนี้ ในบางครั้ง ยังเป็นคนมีอารมณ์โกรธรุนแรง และผูกใจเจ็บ

            ข้อเสนอแนะสำหรับบุคคลหมายเลข 6 คือ ฝึกการใช้สติเพื่อระงับความโกรธมิให้เกิดง่ายจนเกินไป เพราะอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจและการกระทำที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ ก็ควรจะรู้จักรับฟังเหตุผลหรือความเห็นต่างของบุคคลอื่นเขาบ้าง อย่าฝังใจในความเข้าใจหรือความคิดของตนมากจนเกินไป นอกจากนี้ การฝึกใช้สติ จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดความเครียดได้ด้วย

            ท่านหรือคนรอบข้างของท่านมีใครเป็นบุคคลหมายเลข 6 บ้างไหม ระวังอย่าแหย่ให้เขาโกรธนะ อันตราย

          พบกันใหม่ครั้งต่อไป บุคคลหมายเลข 7 ผู้ชอบความอิสระหรือมีความเป็นปัจเจกชน

          ขอบคุณนะครับ

          23/05/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

3 COMMENTS

  1. น่าสนใจค่ะ คุณพ่อบ้านนู๋ก็หมาบเลข 6 ด้วยค่ะอาจารย์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: