71 / 100

       ในบทความ (3) ได้กล่าวถึงระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ

         สำหรับบทความ (4) นี้จะเล่าถึง รายชื่อเขตตำรวจของอังกฤษ  กองกำลังชายแดนของประเทศอังกฤษ การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการตำรวจของประเทศอังกฤษ ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษแตกต่างจากระบบตำรวจของประเทศไทยอย่างไร สรุปและข้อคิดเห็น และคุยกับดร.ชา

Table of Contents

1.รายชื่อกองกำลังตำรวจประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการจัดระบบตำรวจประเทศของอังกฤษได้ชัดเจนขึ้น ผมจึงขอนำรายชื่อกองกำลังตำรวจของประเทศอังกฤษที่ได้จัดให้สอดคล้องกับรูปแบบปกครองประเทศมาเล่าให้ท่านฟังพอได้มองเห็นภาพ

          ปัจจุบันประเทศอังกฤษได้จัดให้มีตำรวจจำนวน 45 เขต และตำรวจหน่วยพิเศษอีก 3 หน่วย โดยยึดถือหลักว่า เขตการปกครองใดเป็นเขตขนาดใหญ่หรือมีความสำคัญสูง จะมีตำรวจเป็นของตนเอง หากเขตการปกครองใดมีขนาดใหญ่ไม่พอ ก็จะต้องร่วมกับเขตการปกครองอื่น ๆ ในการจัดให้มีตำรวจเป็นของตนเองขึ้นมาเขตหนึ่ง  ซึ่งอาจแยกออกเป็น

          1.1ตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียว เช่น

 • ตำรวจกรุงลอนดอน City of London Police) มีอัตรากำลังตำรวจ 676 คน รับผิดชอบพื้นที่กรุงลอนดอน
 • ตำรวจมหานครลอนดอน (Metropolitan Police Service) มีอัตรากำลัง 30,871 คน รับผิดชอบพื้นที่มหานครลอนดอน ยกเว้นพื้นที่กรุงลอนดอน ซึ่งมีกองกำลังตำรวจของตนเองแล้ว                                                                                                              *สำนักงานใหญ่ของตำรวจมหานครลอนดอน มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า สก็อตแลนด์ยาร์ด (Scotland yard)
 • ตำรวจเมอร์เซย์ไซด์ (Merseyside Police) อัตรากำลัง 3,484 คน รับผิดชอบพื้นที่ เคาน์ตีมหานครเมอร์เซย์ไซด์ (Metropolitan county of Merseyside)
 • ตำรวจมหานครแมนเชสเตอร์ (Greater Manchester Police) มีอัตรากำลัง 6,237 คน รับผิดชอบพื้นที่มหานครแมนเชสเอตอร์
ตำรวจม้ามหานครแมนเชสเตอร์กำลังขีม้่าออกลาดตระเวน (Wikipedia, Greater Manchester Police, 16th July 20)
ตำรวจม้ามหานครแมนเชสเตอร์กำลังขีม้่าออกลาดตระเวน (Wikipedia, Greater Manchester Police, 16th July 20)

*ผมคิดว่า ท่านผู้อ่านคงรู้จักมหานครแมนเชสเตอร์ดี เพราะทีมฟุตบอลสโมสรดังของอังกฤษจำนวน 2 ทีมอยู่ที่มหานครแมนเชสเตอร์

1.2 ตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งรวมกัน เช่น

 • ตำรวจเบดฟอร์ดไชร์ (Bedfordshire Police) มีอัตรากำลัง 1,136 คน รับผิดชอบพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกรูป 3 แห่ง คือ เบดฟอร์ด เบดฟอร์ไชร์กลาง และลูตัน
 • ตำรวจเคนต์ (Kent Police) รับผิดชอบพื้นที่เคาน์ตีเคนต์(Non-metropolitan county of Kent) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกรูปเมดเวย์ (Unitary authority of Medway)

1.3 กองกำลังตำรวจประจำแคว้น           

 • ตำรวจสก็อตแลนด์ (Scotland Police) มีอัตรากำลัง 17,170 คน รับผิดชอบพื้นที่แคว้นสก็อตแลนด์ทั้งหมด
ชุดเครืองแบบในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสก็อตแลนด์ (Wikipedia, Scotland Polce, 16th July 2020)
ชุดเครืองแบบในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสก็อตแลนด์ (Wikipedia, Scotland Polce, 16th July 2020)
 • ตำรวจไอร์แลนด์เหนือ (Police Service of Northern Ireland) มีอัตรากำลัง 6,621 คน รับผิดชอบพื้นที่แคว้นไอร์แลนด์ทั้งหมด
เฮลิปคอปเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัตหน้าที่ของตำรวจแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Wipipedia, Police Service of Northern Ireland 16th 2020),
เฮลิปคอปเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัตหน้าที่ของตำรวจแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Wipipedia, Police Service of Northern Ireland 16th 2020),

1.4 กองกำลังตำรวจหน่วยพิเศษ มีอยู่ 3 หน่วย

สำหรับกองกำลังตำรวจหน่วยพิเศษ จำนวน 3 หน่วยประกอบด้วย

 • ตำรวจขนส่งบริติช (British Transport Police) มีอัตรากำลัง 3,028 คน
 • ตำรวจดูแลนิวเคลียร์เพื่อสันติ (Civil Nuclear Constabulary) มีอัตรากำลัง 1,310 คน
 • ตำรวจดูแลกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence Police) มีอัตรากำลัง 2,594 คน

*รวมอัตรากำลังตำรวจของประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2017 มีทั้งสิ้น 153,002 คน

(Wikipedia, List of police forces of the United Kingdom, 11th July 2020)

2.กองกำลังชายแดนของประเทศอังกฤษ (Border Force)

          กองกำลังชายแดนเป็นหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ดูแลกิจการชายแดนทั้งทางด้านอากาศ ทะเล และสถานีรถไฟทั่วประเทศอังกฤษ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2012 โดยยุบสำนักงานชายแดนของสหราชอาณาจักรเดิม (UK Border Agency)

          เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ไม่ใช่ตำรวจ มีอำนาจทั้งในด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  การต่อต้านการก่อการร้าย  ปัจจุบันมีอัตรากำลัง 7,500 คน

(Wikipedia, Border Force, 16th July 2020)

เรือลาดตระเวนของกองกำลังชายแดนอังกฤษ กำลังออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
(Wikipedia, Border Force, 16th July 2020)
เรือลาดตระเวนของกองกำลังชายแดนอังกฤษ กำลังออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
(Wikipedia, Border Force, 16th July 2020)

          จะเห็นได้ว่า การจัดตั้งกองกำลังชายแดนดังกล่าวเป็นการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถประสงค์หลักในการตอบโต้การก่อการร้ายสากลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แต่ไม่ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานตำรวจ

          แม้โดยหลักการระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ เป็นระบบตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มิได้หมายความว่า รัฐบาลจะปล่อยภาระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในกิจการตำรวจทั้งหมด โดยรัฐบาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการตำรวจของท้องถิ่นตามสัดส่วนของประชากร และปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม อย่างเช่นในปีงบประมาณ 2017/18 รัฐบาลอังกฤษได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการตำรวจของท้องถิ่นไว้จำนวน 11 พันล้านปอนด์ ในขณะเดียวกันก็ได้ตั้งงบประมาณในการต่อสู้การก่อการร้ายและโปรแกรมพิเศษอื่น ๆ จำนวน 1.5 พันล้านปอนด์ เป็นต้น

4.ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษแตกต่างจากระบบตำรวจของประเทศไทยอย่างไร

          ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษมีข้อแตกต่างไปจากระบบตำรวจของประเทศไทยหลายประการ คือ

4.1 สังกัดของตำรวจ        

         ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ ไม่ใช่ระบบตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นรัฐเดี่ยวที่ไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค มีแต่การปกครองส่วนกลางกับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศอังกฤษได้มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาช้านาน จึงทำให้มีความเข้มแข็งและความเป็นอิสระมาก เพราะรัฐบาลได้ความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ หากจำเป็นต้องใช้อำนาจสั่งการในการกำกับดูแล จะใช้อำนาจผ่านทางศาล

            ตำรวจของประเทศอังกฤษสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเคาน์ตีขนาดใหญ่ หรือถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีขนาดไม่ใหญ่ มีงบประมาณไม่มากพอ ก็จะรวมกันเป็นเขตตำรวจเขตหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  อย่างไรก็ตาม ตำรวจที่สังกัดส่วนกลางก็มีอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่กองกำลังหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย

            ผมขอให้ท่านผู้อ่านคิดเทียบเคียงง่าย ๆ ว่า ประเทศอังกฤษไม่มีจังหวัด แต่มีเคาน์ตี ให้คิดว่า  เคาน์ตีของประเทศอังกฤษก็พอจะเทียบได้กับจังหวัดของบ้านเรา ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น 45 เขต แต่ละเขตอิสระต่อกัน  ไม่ขึ้นต่อกัน แต่การทำงานก็มีการประสานกัน

          เนื่องจากระบบตำรวจของประเทศอังกฤษเป็นตำรวจที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกินเงินเดือนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตำรวจเขตนั้นสังกัดอยู่ เช่น ตำรวจกรุงลอนดอนกินเงินเดือนจากกรุงลอนดอน ตำรวจมหานครลอนดอนกินเงินเดือนจากมหานครลอนดอน ตำรวจมหานครแมนเชสเตอร์ กินเงินเดือนจากมหานครแมนเชสเตอร์ เป็นต้น

            ส่วนระบบตำรวจของประเทศไทย เป็นระบบตำรวจแห่งชาติ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งเดียว กินเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน 

          ในเรื่องสังกัดของตำรวจนี้ ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า  ตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการและมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดออกกฎกระทรวง แสดงให้เห็นว่า โดยหลักการงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง เป็นงานของกระทรวงมหาดไทย เพียงแต่ในทางปฏิบัติ ตำรวจโดยกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ปฏิบัติมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นกรมตำรวจสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่อำนาจจริง ๆ เป็นของกระทรวงมหาดไทย

            4.2 ระบบถ่วงดุลอำนาจตำรวจ

            ประเทศอังกฤษ ใช้กลไกไตรภาคีในการถ่วงดุลอำนาจของตำรวจ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตำรวจของสภาท้องถิ่นจำนวน 9 คน และหัวหน้าตำรวจประจำเขต ดังได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วในบทความ (3) อังกฤษ- ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย

            ส่วนระบบตำรวจไทยในปัจจุบัน เป็นระบบที่ไม่ได้วางกลไกในการถ่วงดุลอำนาจของตำรวจไว้ชัดเจน มีแต่กลไกในการถ่วงดุลอำนาจภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง กล่าวคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจในการจับกุมและสอบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรแต่เพียงหน่วยเดียว เป็นอำนาจที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางอย่างเบ็ดเสร็จ

            ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจในส่วนทีเป็นคดีคดีพิเศษ ไม่ใช่คดีอาญาทั่วไป จึงไม่ใช่หน่วยงานในการถ่วงดุลอำนาจตำรวจเหมือนระบบไตรภาคีของประเทศอังกฤษแต่อย่างใด

          ในเรื่องนี้ ผมมีความเห็นว่า การที่ประเทศไทยไม่ได้สร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจตำรวจไว้ จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการกำหนดเรื่องการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

            4.3 การยึดโยงประชาชน  

            เนื่องจากระบบตำรวจของประเทศอังกฤษเป็นระบบตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น การยึดโยงประชาชนจึงชัดเจน กล่าวคือ ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 9 คน เป็นคณะกรรมการตำรวจของท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งหัวหน้าตำรวจประจำเขต และนายตำรวจอาวุโสประจำเขต และยิ่งกว่านั้น ยังเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์หรือทิศทางในการปฏิบัติงานของตำรวจให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

            ส่วนระบบตำรวจของไทย เป็นระบบตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้วางกลไกให้เชื่อมโยงกับท้องถิ่น แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะมีการแต่งตั้งประชาชนเป็นที่ปรึกษาโรงพัก แต่ก็เป็นเพียงที่ปรึกษา ไม่มีอำนาตตัดสินใจแต่อย่างใด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

            4.4 ตำแหน่งสูงสุดในระบบตำรวจ

            เนื่องจากระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ ไม่ใช่ระบบตำรวจแห่งชาติ แต่เป็นระบบตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น จึงไม่มีตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีแต่ตำแหน่งหัวหน้าตำรวจของแต่ละเขต  ส่วนระบบตำรวจของประเทศไทย เป็นระบบตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งสูงสุด คือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

            4.5 งบประมาณในการบริหารงานตำรวจ

            ระบบตำรวจชองประเทศอังกฤษเป็นระบบตำรวจท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งงบประมาณในด้านกิจการตำรวจ โดยรัฐบาลอังกฤษจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ แต่ระบบตำรวจไทยเป็นระบบตำรวจแห่งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดตั้งงบประมาณกิจการตำรวจ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณอุดหนุนบ้างในบางส่วน

5.สรุปและข้อคิดเห็น

            การจัดตั้งกองกำลังตำรวจของประเทศอังกฤษ ได้จัดตั้งตามรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ แบ่งกองกำลังตำรวจออกเป็นเขต ๆ ตามเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 เขต ในจำนวนนี้เป็นตำรวจประจำแคว้นสก็อตแลนด์ 1 เขต และตำรวจประจำแคว้นไอร์แลนด์เหนือ 1 เขต แต่ประเทศอังกฤษไม่มีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพราะการตรวจคนเข้าเมือง รัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้งกองกำลังชายแดน (Border Force) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง

            โดยพื้นฐาน ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ แตกต่างไปจากระบบตำรวจของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นละระบบกัน กล่าวคือ ประเทศอังกฤษใช้ระบบตำรวจท้องถิ่น แต่ประเทศไทยใช้ระบบตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีความแตกต่างกันในทุกมิติ นับตั้งแต่สังกัดของตำรวจ ระบบการถ่วงดุลอำนาจ การยึดโยงประชาชน และการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการตำรวจ

            ผมได้เล่าเรื่องราวของระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษมาให้ท่านผู้อ่านทราบพอสังเขป จำนวน 3 บทความด้วยกันแล้ว ก็คงจะจบลงแค่นี้ หวังว่า ทุกท่านคงจะมีความรู้ความเข้าใจในระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษดีขึ้นบ้าง  และเชื่อว่า ท่านคงพอจะหาคำตอบได้ว่า หากจะใช้ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบของระบบตำรวจไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร

คุยกับดร.ชา

            ผมได้เขียนบทความในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า ชุดประสบการณ์นักปกครอง สนุก และสร้างสรรค์ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 นับจำนวนบทความที่ได้เขียนมาแล้วจำนวน 50 บทความ จึงอยากเพิ่มความเป็นกันเอง และความสนุกเพลิดเพลินให้กับท่านผู้อ่านไว้ในตอนท้ายของบทความแต่ละบทความ โดยเริ่มต้นบทความนี้เป็นบทความแรก
          สำหรับคู่สนทนาของผมในวันนี้ คือ คุณบุญอนุสรณ์ (ชื่อสมมุติ)

            เมื่อครั้งที่ผมยังรับราชการอยู่ คุณบุญอนุสรณ์เป็นคนหนึ่งที่ผมชอบพูดคุยด้วยอยู่เสมอ เพราะหล่อนเป็นคนมีอารมณ์ขัน ชอบมองโลกในแง่บวก และที่สำคัญคือ หล่อนเป็นกำลังสำคัญในการเชิญชวนเพื่อนข้าราชการให้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนทอดกฐินสามัคคีที่ผมได้ริเริ่มขึ้นในปีก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการ จึงทำให้ผมระลึกถึงคุณงามความดีของหล่อนอยู่ตลอดมามิรู้ลืม

            “ คุณบุญอนุสรณ์ คงได้ติดตามอ่านบทความชุดเรื่องเล่า ระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษ จำนวน 3 บทความติดต่อกันแล้ว มีความเห็นประการใดบ้าง ” ผมชวนสนทนาแบบคนคุ้นเคยกัน

            “เท่าที่ได้อ่านบทความของอาจารย์จำนวน 3 บทความดังกล่าวแล้ว ดิฉันรู้สึกประทับใจในระบบตำรวจของอังกฤษมาก โดยเฉพาะเรื่องการสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจตำรวจระหว่าง 3 ฝ่าย ที่เรียกว่า ระบบไตรภาคี ” คุณบุญอนุสรณ์ตอบตามความรู้สึกจริง ๆ ของตัวเอง

            “ ที่ว่าประทับใจนั้น ลองขยายความสักหน่อยได้ไหม ” ผมกระตุ้นให้หล่อนเผยความรู้สึกออกมาให้มากขึ้น

            “ คืออย่างนี้ การที่ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ เป็นระบบตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กินเงินเดือนจากงบประมาณของท้องถิ่น หัวหน้าตำรวจและนายตำรวจอาวุโสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง จึงทำให้ตำรวจของประเทศอังกฤษต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

            หากประชาชนไม่พอใจ อาจจะสะท้อนปัญหาผ่านไปยังสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการตำรวจที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งจำนวน 9 คน ให้กดดันไปยังตำรวจให้แก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น โอกาสที่ตำรวจของประเทศอังกฤษจะใช้อำนาจข่มเขงประชาชนจึงไม่มี หรือมีน้อยมาก

หล่อนอธิบายราวกับว่าเคยไปอยู่ประเทศอังกฤษ

            “ คุณบุญอนุสรณ์คิดว่า ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษเหมาะสมที่จะนำมาเป็นตัวแบบในการปฏิรูปตำรวจไทยไหม ” ผมถามด้วยความอยากรู้ความในใจของหล่อน

            “ ถ้าจะทำให้เหมือนระบบตำรวจของประเทศอังกฤษเสียทีเดียวก็คงจะไม่ได้ เพราะระบบตำรวจไทยเป็นระบบตำรวจแห่งชาติ แต่ถ้าจะเอาแนวคิดบางอย่างของเขามาใช้ในการปฏิรูปตำรวจไทยบ้างก็น่าจะดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกลไกในการถ่วงดุลอำนาจตำรวจ ” หล่อนตอบแบบไม่ต้องคิด ราวกับว่าเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจมาช้านาน

            “ อาจารย์ขอขอบคุณ คุณบุญอนุสรณ์มากที่สละเวลามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในวันนี้ เชื่อว่า การสนทนาของเราในวันนี้ คงจะทำให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจในระบบตำรวจและรูปแบบการการปกครองของประเทศอังกฤษได้ดีขึ้น

            โอกาสหน้า อาจารย์จะเชิญคุณบุญอนุสรณ์มาคุยกันใหม่นะ ” ผมกล่าวสรุปการสนทนาสั้น ๆ

           

หากบทความนี้ถูกใจท่าน และท่านเห็นว่า น่าจะเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ ทราบ กรุณากดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม(Subscribe) หรือกดคอมเมนต์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอบคุณทุกท่าน พบกันใหม่ในบทความต่อไปนะครับ

            ดร.ชา
        16/07/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

4 COMMENTS

 1. หนูได้อ่านบทความเพิ่มเติมที่อาจารย์เขียน อ่านแล้วสนุกค่ะ

  1. อาจารย์ดีใจที่การนำเสนอบทความเรื่องเล่า ฯ ในเวอร์ชั่นใหม่ ถูกใจคุณณัชชา คราวต่อไปอาจารย์อาจจะเชิญคุณณัชชาเข้าร่วมสนทนานะ

 2. เรื่องตำรวจถูกใจมากค่ะท่านอาจารย์ และยังได้เชิญคนตอบตรงมาคุยด้วยยิางไเอรรถรสเลยค่ะ ชอบๆ ค่ะ

  1. ผมดีใจที่เรื่องเล่า เวอร์ชั่นใหม่ ถูกใจคุณบุญญสรณ์ หวังว่าคงจะถูกใจผู้อ่านท่านอื่น ๆ ด้วย ขอบคุณมากที่กรุณาให้คำชมมาช่วยสร้างกำลังใจแก่ผู้เขียน
   ได้เป็นอย่างดียิ่ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: