67 / 100

1.คำนำ

          บทความ (4) ดินแดนอริยสงฆ์ เป็นการเล่าถึง กัลยาณมิตร ดินแดนอริยสงฆ์ สรุป และคุยกับดร.ชา

          อนึ่งบทความก่อนหน้านี้ คือบทความ (3) ได่เล่าถึงการปฏิบัติธรรมครั้งแรกของผม

          ผมได้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภออาวุโส อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่เดือนมีนาคม 2522 จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2523 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายให้ผมไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            คำสั่งกรมการปกครองดังกล่าวได้ทำให้ผมและครอบครัวตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยคิดว่า ตนเองจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่งของข้าราชการฝ่ายปกครอง ณ จังหวัดที่มีความสำคัญและขนาดใหญ่อย่างจังหวัดอุดรธานี นับเป็นล้างความรู้สึกผิดหวังในคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ได้ย้ายให้ผมลงจากตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเมื่อเดือนมีนาคม 2522 ทั้ง ๆ ที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียงเดือนเดียวได้อย่างสิ้นเชิง

            แต่จู่ ๆ การที่ผมจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีโดยไม่มีที่มาที่ไปก็อาจจะดูประหลาดไปหน่อย ความจริงมีเบื้องหลังของการออกคำสั่งกรมการปกครองดังกล่าว ก็เพราะผมมีกัลยาณมิตรคนหนึ่งคอยให้ความช่วยเหลือ

2.กัลยาณมิตร  

          ชีวิตราชการของผม หากไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากกัลยาณมิตรท่านนี้ อาจจะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร นั่นคือ คุณพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและร้อยเอ็ด

            คุณพงษ์ศิริ ฯ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม คล่องแคล่ว และชอบช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามอุปนิสัยของคนหมายเลข 5

การมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เมื่อได้พบกัน ทำให้มีความรู้สึกสดชื่นและมีความสุข
การมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เมื่อได้พบกัน ทำให้มีความรู้สึกสดชื่นและมีความสุข

            ผมกับคุณพงษ์ศิริ ฯ รู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เนื่องจากคุณพงษ์ศิริ ฯ เป็นคนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนผมเพิ่งได้เข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอตรี อำเภอปากช่อง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2518 ผมได้เข้ารับการอบรมที่โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการปกครอง พวกเรานักเรียนปลัดอำเภอ รุ่น 15 เป็นรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงได้รับเชิญให้มาร่วมงานมงคลสมรสของคุณพงษ์ศิริ ฯ ณ โรงเรียนของบิดาคุณพงษ์ศิริเอง คือ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา อำเภอปากช่อง และในโอกาสนั้น ผมได้เป็นตัวแทนนักเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 15 ขึ้นเวทีร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติในงานและอวยพรคู่บ่าวสาว เพลงที่ผมร้องคือ เพลงสาวผักไห่ ซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งที่กำลังฮิตในยุคนั้น

  ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างผมกับคุณพงษ์ศิริ ฯ ดังกล่าว หลังจากจังหวัดชัยภูมิได้มีคำสั่งย้ายผมจากตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเมื่อเดือน มีนาคม 2522  ผมจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรมการปกครอง เพื่อระบายความทุกข์ใจกับคุณพงษ์ศิริ ฯ ฟัง ซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งเลขานุการของท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง คือ ท่านวัลลภ ชัยพิพัฒน์ จึงทำให้คุณพงษ์ศิริ ฯ ได้รับทราบเรื่องราวความทุกข์ใจของผม และคอยหาจังหวะที่จะช่วยเหลือผมให้คลายทุกข์

            นี่คือที่มาที่ไปของการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แต่ทั้งนี้ผมเองก็เชื่อว่า ด้วยผลบุญที่ผมได้ฝึกการปฏิบัติธรรมแทบทุกคืนตลอดระยเวลาหนึ่งปี น่าจะเป็นพลปัจจัยทำให้ผมได้รับความสมหวังในครั้งนี้ด้วย

            อนึ่ง ด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าว เวลาพบหน้ากันทีไร คุณพงษ์ศิริ ฯ มักจะแสดงออกถึงความมีน้ำใจและมิตรไมตรีที่ดีต่อผมเสมอ และเมื่อหลายเดือนก่อน คุณพงษ์ศิริ ฯ พร้อมด้วยภรรยายังได้แวะเยี่ยมผมและภรรยาที่ทางใต้เลย นี่แหละที่เขาเรียกว่า กัลยาณมิตร

3.ดินแดนพระอริยสงฆ์

          ผมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือนมีนาคม 2523 คราวนี้ได้อยู่ยาวรวดเดียวเป็นเวลา 5 ปีครึ่ง กล่าวคือ ผมได้รับคำสั่งกรมการปกครองให้ย้ายเข้าไปดำรงตำแหน่งในกองราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2528 จึงนับว่าเป็นการดำรงตำแหน่งที่มั่นคงมาก ผิดกับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิราวหน้ามือกับหลังมือทีเดียว

            จังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้น มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันมาก เพราะในครั้งนั้นได้รวมเอาพื้นที่จังหวัดหนองบังลำภูทั้งหมดเข้าไว้ด้วย

            ในยุคสมัยนั้น จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รวมของพระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาในยุคสมัยปัจจุบัน และเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของไทย ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก เมื่อปีพ.ศ.2562 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก                                                                           

พระอริยสงฆ์ดังกล่าว เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อำเภอหนองบัวลำภู (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองหลวงบังลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู) หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร วัดเทพสิงหาร อำเภอนายูง หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ และหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี เป็นต้น

หลวงปู่ขาว อนาลโย (28 ธันวาคม 2431-16 พฤษภาคม 2526) (วิกิพีเดีย, หลวงปู่ขาว อนาลโย, 19 สิงหาคม 2563)
หลวงปู่ขาว อนาลโย (28 ธันวาคม 2431-16 พฤษภาคม 2526) (วิกิพีเดีย, หลวงปู่ขาว อนาลโย, 19 สิงหาคม 2563)

            การที่ผมได้มีโอกาสไปรับราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเวลาดังกล่าว นับว่า เป็นบุญวาสนาและมงคลแก่ชีวิตของผมและภรรยาเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เราได้มีโอกาสกราบสักการะพระอริยสงฆ์หลายครั้ง

            ยิ่งกว่านั้น ยังทำให้เราได้มีโอกาสอันเป็นมหามงคลแก่ชีวิตยิ่ง ด้วยการได้เฝ้า ฯ รับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิศริยศในขณะนั้น) และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจและสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวนหลายครั้ง รวมทั้งงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว อนาลโย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527

4.สรุป

          ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน มีขึ้นมีลง มีโชคดีมีโชคร้าย มีเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย เหมือนอย่างชีวิตราชการของผม เมื่อต้นปี 2522 โชคดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ แต่เพียงชั่วเวลาเดือนเดียวก็ต้องลงไปเป็นปลัดอำเภออาวุโส อำเภอภูเขียว จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2523 ผมจึงโชคดีได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่และมีความสำคัญมากจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            คราวนี้ผมดำรงตำแหน่งอย่างมั่นคง อยู่ยาวนานร่วม 5 ปี 6 เดือน เรียกว่า หากเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาก และในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและศึกษาการปฏิบัติธรรมจากพระอริยสงฆ์ ศิษย์สายตรงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือ หลวงตามหาบัว ซึ่งผมจะได้เล่าเรื่องราวให้ท่านทราบในบทความตอนต่อไป

          คู่สนทนาธรรมกับผมวันนี้ คือ คุณอมรฤทธิ์เช่นเดิม

คุยกับดร.ชา

“ สวัสดี คุณอมรฤทธิ์ วันนี้เรามาสนทนาธรรมกันต่อดีไหม ในหัวข้อ ดินแดนอริยสงฆ์ ” ผมชวนคุณอมรฤทธิ์สนทนาด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย

“ดีครับอาจารย์ ทำไมอาจารย์จึงคิดว่า การที่อาจารย์ได้รับแต่งตั้งและโยกย้ายจากตำแหน่งปลัดอำเภออาวุโส อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรมของอาจารย์ ” คุณอมรฤทธิ์สอบถามด้วยความรู้สึกสงสัยเต็มที

“อ๋อ ตามมรรคแปด หากจะกล่าวย่อ ๆ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ทาน ศีล และภาวนา  ตัวภาวนานี่มีอานิสงส์มากกว่าตัวทานและศีล ดังนั้น การที่อาจารย์ได้หมั่นปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของการดำรงตำแหน่งปลัดอำเภออาวุโส อำเภอภูเขียว จึงน่าจะเป็นพลปัจจัยพื้นฐาน ทำให้กัลยาณมิตรของอาจารย์ คือ คุณพงษ์ศิริ ฯ มีความเมตตากรุณาต่ออาจารย์และหาทางช่วยอาจารย์ให้มีโอกาสเกิดอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งใหม่ คือ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ” ผมตอบแบบชาวพุทธที่มีความเชื่อมั่นในผลบุญกุศล

“ ถ้าเช่นนั้น ผมเข้าใจหละ แต่ยังมีข้อสงสัยอีกข้อ ทำไมอาจารย์จึงกล่าวว่า การที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีในช่วงเวลานั้น เป็นบุญวาสนา ” คุณอมรฤทธิ์ยังอดสงสัยไม่ได้

“เรื่องนี้ คุณอมรฤทธิ์ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า พระสงฆ์ในความหมายที่แท้จริง หมายถึงพระสงฆ์ที่ได้บรรลุธรรมแล้ว อย่างต่ำที่สุดคือ ขั้นพระโสดาบัน ไปจนกระทั่งพระอรหันต์ ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปที่เราพบเห็น เรียกว่า สมมุติสงฆ์ ” ผมอธิบายพอให้เข้าใจ

“ การทำบุญกับสมมุติสงฆ์กับพระอริยสงฆ์ แตกต่างกันอย่างไร อาจารย์ ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อย ” คุณอมรฤทธิ์ อยากรู้ในเชิงลึก

“ แตกต่างกันแน่นอน คุณอมรฤทธิ์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสเอาไว้ว่า แม้วัตถุทานบริสุทธิ์ และเจตนาในการทำทานบริสุทธิ์ แต่เนื้อนาบุญของผู้รับการถวายทานไม่เท่ากัน อย่างเช่น การถวายทานแด่พระสมมุติสงฆ์ 100 ครั้ง ก็สู้การถวายทานพระโสดาบันครั้งเดียวไม่ได้ และถ้าเป็นพระอรหันต์ ความแตกต่างก็จะมากกว่าขึ้นไปเรื่อย ๆ ” ผมอธิบายย่อ ๆ พอให้เข้าใจ  ( รายละเอียดอาจดูได้ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 วัดบวรนิเวศวิหาร, วิธีสร้างบุญบารมี)

“อย่างนั้นเหรอ ถ้าเช่นนั้น ผมคงต้องแสวงหาโอกาสที่จะได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์บ่อย ๆ ” คุณอมรฤทธิ์เริ่มเข้าใจและแสดงเจตนาออกมาให้เห็น

“ ดีแล้ว คุณอมรฤทธิ์ อาจารย์ขออนุโมทนาด้วย วันนี้ เราคงคุยกันแค่นี้นะ มีโอกาสเราค่อยคุยกันใหม่ ขอให้ผลบุญของการสนทนาธรรมครั้งนี้ ได้ปกป้องคุ้มครองให้คุณอมรฤทธิ์และครอบครัว มีแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป ”

ดร.ชา

“ หากมีผลบุญใด ๆ เกิดขึ้นจากการเขียนบทความนี้เป็นธรรมทาน ขอน้อมจิตถวายแด่องค์พระสยามเทวาธิราช และพระหลักเมือง ขอได้โปรดปกป้องคุ้มครองสยามประเทศให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งปวง ”

ดร.ชา

19/08/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

4 COMMENTS

  1. หลวงปู่มั่น ในสมัยนั้น ชอบทำวัตถุมงคล เหมือนพระในปัจจุบันนี้ ไหมคะ อาจารย์

    1. ตามแนวทางปฏิบัติของพระป่าที่มุ่งนิพพานเป็นที่ตั้ง จะไม่สนใจในเรื่องการสร้างเครื่องรางของขลัง แต่อาจจะแผ่เมตตาจิตให้กับลูกศิษย์บ้างในบางโอกาส ไม่มีการประกอบพิธีใหญ่โต

  2. ปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาโรคมีจริงค่ะ แม่ของหนูป่วยเป็นเบาหวาน ไม่ถึง10ปี การทำงานของไตไม่ดี หมอบอกว่าของเสียเยอะ ไตไม่สามารถทำงานได้ เดือนหน้าให้มาหาหมออีกครั้งตามนัด เพื่อต่อเส้นทำการฟอกเลือด
    แม่ของหนูกลัวตาย กลับถึงบ้าน อธิษฐานจิต ให้เลิกฉีดยาเบาหวาน ให้ลูกช้างหายจากโรคที่เป็นอยู่ พูด 3ครั้งต่อวัน คิดบวกไม่ฟังเรื่องที่เป็นลบ นอกจากสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะ

    ไปพบหมอตามนัด หมอตรวจดูไตทำงานได้เป็นปกติ เบาหวานก็ปกติดี หมอก็ยังงง ค่ะ

    1. เรื่องการรักษาโรคด้วยการปฏิบัติธรรม มีความเป็นไปได้สำหรับบางคนและบางโรค ถ้ามองในแง่หลักธรรม แสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาอโหสิกรรมให้ โรคภัยไข้เจ็บจึงหาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: