68 / 100

ในบทความ (1) ผมได้กล่าวถึงแนวคิดในการเขีบนบทความว่า จะเขียนด้วยแนวคิดด้านบวก สำหรับบทความ (2) นี้ จะกล่าวถึง การคิดบวก การมองโลกของคนเรา อาจแบ่งออกได้เป็น ๓  แนวทางใหญ่ ๆ  คือ การมองโลกในแง่ลบ การมองโลกในแง่ไม่ยินดียินร้าย และการมองโลกในแง่บวก

การมองโลกในแง่ลบ

มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมเคยนั่งรถไปกับเพื่อนคนหนึ่ง ตลอดระยะเวลาทีเรานั่งรถไปด้วยกันราว ๑ ชั่วโมง เขาเต็มไปด้วยอารมณ์เสีย มีแต่ติเตียนเรื่องนี้ เรื่องนั้น ติเตียนคนนี้ คนนั้น แม้แต่พอมองเห็นคนขับรถบนท้องถนนบางคน ที่ขับรถไม่ถูกใจเขา เขาก็ตำหนิติเตียน ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้้จักกันเลย จนทำให้ผมรู้สึกว่า ช่างเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายเสียจริง ที่ต้องได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้ตลอดระยะเวลาของการเดินทาง

คนพวกนี้มักจะมองโลกในแง่เลวร้าย มองอะไรในโลกนี้ล้วนเลวร้ายไปหมด ภายในใจจึงมักจะเต็มไปด้วยความเคียดแค้น ชิงชัง อคติ มีแต่ความอิจฉา ริษยา จิตใจไม่มีความสุข ชอบพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายตลอดเวลา

ผมเชื่อว่า หากท่านอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผม ก็คงจะรู้สึกในทำนองเดียวกับผม แต่ก็ไม่แน่นะ หากท่านเป็นคนประเภทเดียวกัน ท่านอาจจะรู้สึกสนุกกับเขาด้วยก็ได้ จริงไหม

คนพวกนี้มักจะมองว่า โลกนี้ช่างเลวร้ายเสียจริง มีแต่ปัญหาอุปสรรค มีแต่คนเหนแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบกัน  ได้ยินได้ฟังอะไร แม้แต่เพียงเล็กน้อย ก็หยิบมาเป็นประเด็นพูดคุยในเชิงติเตียนด้วยอคติได้หมด

ที่สำคัญคือ ชอบการนินทาว่าร้ายคนอื่น มองเห็นข้อเสียหรือข้อบกพร่องของคนอื่น แต่มองข้อบกพร่องของตัวเองไม่เห็น

คนพวกนี้ หาได้ไม่ยากหรอก  มีให้เราได้พบเห็นอยู่ทั่วไป

การมองโลกแบบไม่ยินดียินร้าย

 คนพวกนี้มักจะมองโลกด้วยความรู้สึกเฉย ๆ ไม่ยินดียินร้ายในเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟัง ไม่ค่อยชอบพูดถึงคนอื่นไม่ว่าทางดีหรือทางร้าย ถือว่าไม่ใช่เรืองของตน ทำให้คนพวกนี้ เป็นคนที่มีใจสงบนิ่ง ไม่ค่อยมีความทุกข์ เพราะไม่พยายามเอาเรื่องทุกข์นอกตัวมาใส่สมอง สนใจแต่เรื่องตัวเอง

แต่คนพวกนี้ค่อนข้างจะหายากหน่อย ส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม มุ่งไปสู่การดับทุกข์เป็นที่ตั้ง

หากท่านเป็นคนที่ชอบมองโลกแบบไม่ยินดียินร้าย โอกาสที่ท่านจะพ้นทุกข์ก่อนคนอื่นก็มีมากนะ

การมองโลกในแง่บวก หรือในแง่ดี

คิดบวก+ คือ จุดเริ่มต้นของความความสุข และความสนุก(2) 1
เด็กทารก มีอารมณ์แจ่มใส  เพราะมองโลกในแง่บวก
เด็กทารก มีอารมณ์แจ่มใส เพราะมองโลกในแง่บวก

หากท่านอยากมีความสุข ต้องหัดมองโลกในแง่ดีหรือในแง่บวก  เพราะการมองโลกในแง่บวกจนเป็นนิสัย จะทำให้ท่านมองเห็นปัญหาแตกต่างไปจาคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้าย

คนมองโลกในแง่ร้าย มักจะมองโลกว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นยากที่จะแก้ไขด้วยแนวทางสันติได้ หากจะแก้ไข ก็ต้องแก้ไขด้วยการทำลายล้าง เอาให้แตกหักไปเลย ไม่มีความคิดในเรื่องของการประนีประนอม

ในทางตรงกันกันข้าม คนที่มองโลกในแง่บวก มักจะมองว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้โดยสันติวิธี ไม่ต้องใช้ความรุนแรงในการทำลายล้างกันให้แตกหักหรือล้มตายเสมอไป 

การมองโลกในแง่บวก จะทำให้ผู้มองโลกแบบนี้ เป็นคนที่มีความสุข จิตใจเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา มีความกรุณาปราณีต่อเพื่อมนุษย์ ตลอดจนสรรพสัตว์ ชอบมองคนอื่นในแง่ดี ไม่ชอบการนินทาว่าร้ายใคร

การแผ่เมตตา คือการคิดบวกอย่างหนึ่ง

เวลาพวกเราไปวัด ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา จะเห็นได้ว่า หลังจากสวดมนต์ภาวนาเสร็จ พระจะพาพวกเราแผ่เมตตาให้ตนเอง และแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่่เสมอ

การแผ่เมตตาให้ตัวเอง และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่่บ่อย ๆ เพื่อให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุข ปราศจากทุกข ปราศจากโศก ปราศจากเวรและกรรมซึ่งกันและกัน เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในเง่บวก ซึ่งพวกเราคงจะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กันว่า ในขณะที่แผ่เมตตา จิตใจของพวกเรามีความสงบและความสุขมากทีเดียว

ความสงบสุขนี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ เพียงแต่ใช้จิตหรือใจของเราให้คิดไปในทางบวกหรือทางที่เป็นกุศล

ความสุขและความสนุก

เมื่อเรามีคววามรู้สึกเป็นสุขอันเกิดจากการมองโลกในแง่บวก เราก็จะมีความรู้สคกเพลิดเพลิน สบายจิตสบายใจ ไม่มีความเครียด ไม่มีความกังวลใด ๆ และถ้าเราจะคิดหรือทำอะไร เราก็จะมีแต่ความสนุก เพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจ

ดูอย่างพวกจิตอาสาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  น่าจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี หรือชอบคิดบวกนั่นเอง  ไม่เช่นนั้น พวกเขาคงไม่ยอมสละเวลามาช่วยเหลือสังคม หรือคนอื่นหรอก ขอให้สังเกตสีหน้าแต่ละคนที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวมในฐานะจิตอาสา พวกเขาจะมีสีหน้ายยิ้มแย้ม มีความสุข และสนุกในการทำงาน

                                      ดร.ชา

                                   2 มีนาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 6

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

2 COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: