ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี (8) (New***) 1

ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี (8) (New***)

“ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี” เป็นบทความลำดับที่ 8 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสือ อีบุ๊ค  หัวข้อประกอบด้วย ความนำ วัตถุประสงค์ของหนังสือระบบตำรวจ อังกฤษ เนื้อหาและขอบเขตของหนังสือ    ระบบไตรภาคี กลไกถ่วงดุลอำนาจเพื่อประชาชน การทดลองอ่าน สรุป ถาม-ตอบ สนุกกับดร.ชา 369           “ระบบตำรวจอังกฤษ เป็นระบบตำรวจพลเรือนสังกัดท้องถิ่น จึงมีกลไกยึดโยงกับประชาชนอย่างชัดเจน ภายใต้ระบบไตรภาคี” 1.ความนำ           เรื่องราวของตำรวจ เป็นเรื่องที่สังคมไทยให้ความสนใจตลอดมา เพราะตำรวจคือผู้ถืออำนาจรัฐในการจับกุมดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา มาสอบสวนดำเนินคดี อันเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม หากด่านแรกทำงานอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเชื่อได้ว่า ในที่สุดประชาชนก็ย่อมจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน           แม้ว่า รัฐสภาไทยจะได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งอีกไม่นานนักก็คงจะมีผลใช้บังคับ…

ปกหนังสื่ออีบุ๊ค ดร.ชา เล่ม 2

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง (3)

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค ดร.ชา จะกล่าวถึง ความนำ หนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี  ส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ ส่วนที่สอง ส่วนที่สาม การจัดจำหน่าย สรุป 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว (2) ผมได้แนะนำให้ท่านผู้อ่าน รู้จักหนังสืออีบุ๊คเล่มแรกของผม คือ สนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือในการรู้จักตนเองและอุปนิสัยของคนรอบข้างด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ ด้วยเลข 1-9 พร้อมกับได้แนะนำวิธีการนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ให้หมั่นสังเกตอุปนิสัยบุคคลรอบข้างหรือแม้แต่อุปนิสัยของตนเองว่า เป็นไปตามที่ไคโรได้กล่าวไว้หรือไม่             สำหรับบทความนี้ ผมต้องการจะแนะนำหนังสืออีบุ๊คเล่มที่ 2…

Share on Social Media
%d bloggers like this: