รู้จัก พม่าหรือเมียนมา ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของไทย(1) 1

รู้จัก พม่าหรือเมียนมา ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของไทย(1)

พระมหาเจดีย์ขเวดากอง กรุงย่างกุ้ง ที่ชาวพุทธควรจะหาโอกาสไปกราบสักการะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง

Share on Social Media
%d bloggers like this: