85 / 100

1.ความนำ

วิเคราะห์ อายุของประธานาธิบดีอเมริกา ขณะเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา จะกล่าวถึง ความนำ แนวทางในการวิเคราะห์ ผลของการวิเคราะห์ สรุปผล และคุยกับดร.ชา

            ในบทความที่แล้ว (10) ผู้ชนะ เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาอยู่ในกำมือของคนเพียง 538 คน ได้เล่าให้ท่านทราบว่า ตามรัฐธรรมนูญอเมริกากำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกามีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม ไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงเหมือนอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิด เพราะอาจจะคิดเอาง่าย ๆ ว่า ประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยของโลก ต้องให้ผู้นำประเทศได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้น จะให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมเหมือนอย่างประเทศที่ยังไม่เจริญอย่างไร

            หากต้องการทราบเหตุผลว่า ทำไมคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญอเมริกา จึงไม่ยอมให้ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรง กรุณาย้อนกลับไปอ่านบทความ (6) นวัตกรรม ใหม่ ในการสร้างรัฐธรรมนูญอเมริกา

          แม้การเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี 2020 (2563) จะยังไม่ทราบผลอย่างเป็นทางการ แต่ข้อมูลในชั้นต้น เป็นที่รับทราบกันทั่วไปว่า ในจำนวนผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปี 2020 ทั้งหมด 538 คน แยกเป็นผู้สนับสนุน โจ ไบเดน 305 คน และโดนัล ทรัมป์  232 คน แสดงให้เห็นว่า โจ ไบเดน น่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งแน่นอน

            จุดเด่นอย่างหนึ่งของ โจ ไบเดน คือ เป็นผู้สูงอายุ กล่าวคือ ในขณะนี้มีอายุมากถึง 78 ปี และถ้าเข้ารับตำแหน่งต้นปี 2564 จะมีอายุตัวสูงถึง 79 ปี ดังนั้น ผมจึงเห็นว่า อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอเมริกา เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

                การนำเอาอายุขณะเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอเมริกามาวิเคราะห์และนำเสนอในบทความนี้ เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นง่าย ๆ พอให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพเท่านั้น

2.แนวทางในการวิเคราะห์

          การวิเคราะห์อายุขณะเข้าดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีอเมริกา จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

            2.1 กลุ่มประธานาธิบดีอเมริกาขณะเข้าดำรงตำแหน่งมีอายุมาก คือ มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

            2.2 กลุ่มประธานาธิบดีอเมริกาขณะเข้าดำรงตำแหน่งมีอายุปานกลาง คือ มีอายุระหว่าง 50-56 ปี

            2.3 กลุ่มประธานาธิบดีอเมริกาขณะเข้าดำรงตำแหน่งมีอายุน้อย คือ มีอายุต่ำกว่าง 50 ปี

            หลังจากนั้น จะทำการวิเคราะห์ด้วยการคำนวณเป็นร้อยละ

3.ผลการวิเคราะห์

          ท่านผู้อ่านหลายอาจจะตั้งข้อสงสัยว่า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 46 จะเข้ารับตำแหน่งในวัย 78 ปี  อายุมากขนาดนี้จะรับภาระผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาไหวหรือไม่

            ถ้าเช่นนั้น เราลองมาดูข้อมูลเกี่ยวกับอายุบรรดาอดีตประธานาธิบดีอเมริกาว่า ได้เข้าดำรงตำแหน่งในขณะที่มีตัวได้เท่าใด โดยจะแบ่งออกตามช่วงอายุดังนี้

            3.1 กลุ่มประธานาธิบดีผู้เข้าดำรงตำแหน่งในขณะมีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 (เรียงตามลำดับการดำรงตำแหน่ง) คือ

3.1.1 จอห์น อดัมส์ (John Adams) ประธานาธิบดีคนที่ 2 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 61 ปี

3.1.2 แอนดรู แจ็คสัน (Andrew Jackson) ประธานาธิบดีคนที่ 7 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 61ปี

3.1.3 วิลเลียม เฮนรี แฮร์ริสัน (William Henry Harrison) ประธานาธิบดีคนที่ 9 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 68 ปี

3.1.4 ซาคารี เทเลอร์ (Zachary Taylor) ประธานาธิบดีคนที่ 12 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 64 ปี

3.1.5 เจมส์ บูชานัน (James Buchanan) ประธานาธิบดีคนที่ 15 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 65 ปี

3.1.6 ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาว (Dwight D. Eisenhower) ประธานาธิบดีคนที่ 34 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 65 ปี

3.1.7 โรนัลด์ รีเกน (Ronald Reagan) ประธานาธิบดีคนที่ 40 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 69 ปี

3.1.8 จอร์จ เฮช, ดับเบิลยู. บุช (George H.W. Bush) ประธานาธิบดีคนที่ 41เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 64 ปี

3.1.9 โดนัลด์ ทรัมป์(Donald Trump) ประธานาธิบดีคนที่ 45 ดำรงตำแหน่งเมื่อ อายุ 70 ปี

3.1.10 โจ เดน (Joe Biden) ประธานาธิบดีคนที่ 46 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 79 ปี

จะเห็นได้ว่า โจ ไบเดน จะกลายเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่มีอายุในวันเข้ารับตำแหน่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา คืออายุ 79 ปี รองลงไป คือ โดนัลด์ ทรัมป์ อายุ 70 ปี และโรนัลด์ รีแกน อายุ 69 ปี

     3.2 กลุ่มประธานาธิบดีผู้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อมีอายุ 50-60 ปี

        กลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุด คือ มีจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70  ขอยกตัวอย่างประธานาธิบดีในกลุ่มนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี จำนวน 9 คน  คือ

                  3.2.2 โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ประธานาธิบดีคนที่3 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 57 ปี

                  3.2.1 จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) ประธานาธิบดีคนแรก ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 57 ปี

3.2.3 เจมส์ เมดิสัน (James Madison) ประธานาธิบดีคนที่ 4 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 57 ปี

                3.2.4 เจมส์ มอนโร (James Monroe) ประธานาธิบดีคนที่ 5 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 58 ปี

             3.2.5 อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่16 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 52 ปี

อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธฺิบดีคนที่ 16 ของอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 52 ปี
อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธฺิบดีคนที่ 16 ของอเมริกา เข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 52 ปี

           3.2.6 วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดีคนที่ 28 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 56 ปี

          3.2.7 แฮรี เอ็ส. ทรูแมน (Harry S. Truman) ประธานาธิบดีคนที่33 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 60 ปี

          3.2.8 ลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ประธานาธิบดีคนที่ 36 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 55 ปี

         3.2.9 ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ประธานาธิบดีคนที่ 37 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 56 ปี

3.3 กลุ่มประธานาธิบดีผู้เข้าดำรงตำแหน่งในขณะที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีลงมา

กลุ่มนี้นับเป็นประธานาธิบดีที่เข้าดำรงตำแหน่งในขณะทีมีอายุน้อยที่สุด มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56  (เรียงตามลำดับการเข้าดำรงตำแหน่ง) คือ

3.3.1 เจมส์ เค. โปล์ค (James K. Polk) ประธานาธิบดีคนที่ 11                 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 49 ปี

3.3.2 แฟรงคลิน เพียซ (Franklin Piece) ประธานาธิบดีคนที่ 14                    ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 48 ปี

3.3.3 ยูลิเสส เอ็ส. แกรนต์ (Ulysses S. Grant) ประธานาธิบดีคนที่  18 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 46 ปี

3.3.4 เจมส์ เอ. การ์ฟีลด์ (James A. Garfield) ประธานาธิบดีคนที่ 20 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 49 ปี

3.3.5 โกรฟเวอร์ คลีฟแลนด์ (Grover Cleveland) ประธานาธิบดีคนที่24 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 47 ปี

3.3.6 ธีโอดอร์ รูสเวลต์ (Theodore Roosevelt) ประธานาธิบดีคนที่ 26 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายะ 42 ปี

3.3.7 จอห์น เอ็ฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) ประธานาธิบดีคนที่35 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 43 ปี

3.3.8 บิล คลินตัน (Bill Clinton) ประธานาธิบดีคนที่ ล42 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 46 ปี

บิล คลินตัน ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 42 ดำรงตำแหน่งขณะมีอายุ 46 ปี มีผลงานโดดเด่นและได้รับคะแนนนิยมเมื่อลงจากตำแหน่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
บิล คลินตัน ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 42 ดำรงตำแหน่งขณะมีอายุ 46 ปี มีผลงานโดดเด่นและได้รับคะแนนนิยมเมื่อลงจากตำแหน่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา

3.3.9 บารัค โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีคนที่ ล44 ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 47 ปี

4.สรุปผล

            ด้วยข้อมูลอายุขณะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาจำนวนทั้งหมด 46 คน รวมทั้งว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 46 โจ ไบเดน พบว่า จำนวนประธานาธิบดีอเมริกาทีมีอายุขณะเข้าดำรงตำแหน่งของทั้งสามกลุ่ม กลุ่มผู้มีอายุปานกลาง คือ อายุระหว่าง 50-60 ปี มีจำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 ส่วนที่เหลืออีกสองกลุ่มมีจำนวนใกล้เคียงกัน

             กลุ่มแรก กลุ่มผู้มีอายุมาก คือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74

          กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้มีอายุปานกลาง คือ อายุระหว่าง 50-60 ปี มีจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70

          กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้มีอายุน้อย คือ อายุน้อยกว่า 50 ปีลงมา มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มแรก

            สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ติดตามได้ใน คุยกับดร.ชา ท้ายบทความนี้

คุยกับดร.ชา

          คู่สนทนาของผมในวันนี้ คือ คุณเนรมิต(ชื่อสมมุติ) เพื่อนรักของผม ผู้เคยไปเรียนปริญญาตรี-โทที่อเมริกาหลายปี

            “สวัสดี คุณเนรมิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา จาก 50 มลรัฐ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จำนวน 538 คน ได้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนในนามของประชาชนของแต่ละมลรัฐ เพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 46 อีกไม่นานก็คงได้ทราบผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็ไม่น่าจะผิดไปจากโจ ไบเดน ผู้สมัครจากพรรคดีโมแครต เพราะมีคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีตุนไว้แล้ว 306 เสียง

            ประเด็นแรกที่ผมอยากจะขอทราบความเห็นจากท่านคือ ทำไม โจ ไบเดน ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 79 แล้ว จึงได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนมากกว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งก็มีอายุมากเหมือนกัน คือ 74 ปี” ผมยิงคำถามเข้าเป้าเลย

          “ สวัสดีครับ ดร.ชา ในประเด็นที่ท่านถามมานี้ ผมอยากจะตอบกว้าง ๆ ก่อนว่า อเมริกามีอดีตประธานาธิบดีที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในขณะเข้ารับตำแหน่งหลายคน หากรวมโจ ไบเดนด้วยจะมีทั้งหมด 10 คน

            แสดงว่าให้เห็นว่า อายุไม่ใช่อุปสรรคสำคัญ ขอเพียงแต่ผ่านการรับรองให้เป็นตัวแทนพรรคเป็นใช้ได้ เพราะขั้นตอนนี้ กว่าจะผ่านการรับรองให้เป็นตัวแทนพรรคเป็นเรื่องยากทีเดียว ” คุณเนรมิตตอบในหลักการก่อน

            “ ในประเด็นที่สอง คุณเนรมิตพอจะยกตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีอเมริกาสักคนได้ไหมว่า แม้ได้ดำรงตำแหน่งในขณะที่มีอายุมาก ก็สามารถสร้างผลงานโดดเด่นให้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนได้” ผมถามเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นรูปธรรม

          “ ได้ดร.ชา อย่างประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 40 คือ โรนัลด์ รีแกน ท่านเข้าดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 69 ปี และได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองสมัยเป็นเวลา 8 ปี (พ.ศ.2524-2532) ผลงานท่านโดดเด่นมาก ดังจะเห็นได้จากตอนที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อปีพ.ศ.2532(ค.ศ.1989) คะแนนนิยมพุ่งขึ้นสูงถึงร้อยละ 68 พอ ๆ กับประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ เป็นรองแค่ประธานาธิบดี บิล คลินตัน      ” คุณเนรมิตตอบอย่างชื่นชม

จากการวิเคราะห์พบว่า ประธานาธิบดี โรนัลด์ รีแกน (Ronald Reagan) แม้ได้ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 69 ปี แต่ก็สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นมาก
จากการวิเคราะห์พบว่า ประธานาธิบดี โรนัลด์ รีแกน (Ronald Reagan) แม้ได้ดำรงตำแหน่งเมื่ออายุ 69 ปี แต่ก็สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นมาก

            “ ดูเหมือนว่า คุณเนรมิตชื่นชม ท่านประธานาธิบดีรีแกนอยู่ไม่น้อยเลยนะ” ผมเย้าแหย่แบบคนคุ้นเคยกัน

          “แน่นอนครับ ดร.ชา เรามันคนสูงวัย เมื่อเห็นผู้นำประเทศซึ่งเป็นคนสูงวัยเหมือนกัน มีผลงานโดดเด่น เป็นที่รักใคร่ของประชาชน และชาวโลก ผมจึงอดชื่นชมไม่ได้ ” คุณเนรมิตสารภาพกับผมอย่างหน้าชื่นตาบาน

            “เยี่ยมเลย คุณเนรมิต วันนี้เราได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้ว ต้องขอขอบคุณท่านมาก โอกาสหน้าค่อยคุยกันใหม่” ผมกล่าวขอบคุณพร้อมกับยุติการสนทนา

            “ด้วยความยินดีครับ ดร.ชา ”

            ดร.ชา

          16/12/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

8 COMMENTS

 1. หนูรู้จักประธานาธิบดี บารัค โอบามา เหตุผล คือ ชอบท่านะกล่าวสุนทรพจน์ค่ะ

 2. จอร์จ เอาดับเบิ้ล ยู บุช เป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ของสหรัฐ และมีอายุกี่ปีคะ ขอบคุณค่ะ

 3. ทำไมชาวอเมริกา จึงชื่มชอบ บิล คลินตัน คะ
  เพราะเหตุใดนางฮิลลาลีจึงไม่ประสบผลสำเร็จในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อมีผู้ชื่นชอบ ผู้เป็นสามี ขอบคุณค่ะ

  1. บิล คลินตัน ดำรงตำแหน่งสองสมัยติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี มีผลงานโดดเด่นในด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
   เป็นสามีของนางฮิลลารี คลินตัน ผู้เคยเป็นตัวแทนดีโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ ทรัมป์
   ส่วนคำถามที่ว่า ทำไมจึงช่วยฮิลลารี ไม่ได้ ขอตอบสั้น ๆ ว่า ในช่วงเวลานั้นประชาชนมีความนิยมในโดนัลด์ ทรัมป์และพรรค่รีพับลิกันมากกว่า ก็เท่านั้นเอง

 4. อดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ รีแกน มีงานอะไรคะโดดเด่น อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  1. ผลงานโดดเด่นของรีแกน คือแก้ปัญหาเศรษฐิจตกต่ำ ทำข้อตกลงกับโซเวียตเลิกการแข่งขันสร้งอาวุธ ทำให้ยุคสม้ยของสงครามเย็นสิ้นสุดลง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: