อานิสงส์ ของการบวชถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกุดไผท (3) (New***) 2

อานิสงส์ ของการบวชถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกุดไผท (3) (New***)

“อานิสงส์ ของการบวชถวายเป็นพระราชกุศล” เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี  โดยมีหัวข้อที่จะเล่าให้ทราบ คือ อานิสงส์ ของการบวช มีมากน้อยเพียงใด เหตุใดจึงเลือกบวชที่วัดกุดไผท หลวงปู่ปาน คุตตสติ พระอุปัชฌาย์ กิจกรรมในการบวชถวายเป็นพระราชกุศล 9 วัน ณ วัดกุดไผท อานิสงส์ ของการบวชถวายเป็นพระราชกุศล สรุป และคุยกับดร.ชา การบวชถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่าง ๆ เป็นที่นิยมของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังคมไทย อย่างเช่น ข่าวการบวชถวายเป็นพระราชกุศลของพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อนึ่ง บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องบทความที่แล้ว (2) คือ สกลนคร…

สกลนคร เป็นจังหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร (2) 3

สกลนคร เป็นจังหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร (2)

สกลนคร เป็นจังหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร นับเป็นบทความลำดับที่ 2 ของหมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำ โดยจะกล่าวถึง ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดสกล ฯ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  การเตรียมการรับเสด็จ ฯ ปี พ.ศ. 2538 มูลเหตที่ทำให้ผมได้รับพระราชทานผ้าไตร พิธีทำขวัญนาค บนลานคำหอม  สรุป และคุยกับดร.ชา การบวชถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่าง ๆ เป็นที่นิยมของข้าราชการหรือบุคคลในแวดวงกีฬาและบันเทิงของไทย อย่างเช่น ข่าวการบวชถวายเป็นพระราชกุศลของนักมวยไทยชื่อก้องโลก บัวขาว (สมบัติ) บัญชาเมฆ ทีวัดบางแวก ซอยจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่่ 19 ตุลาคม 2563 อนึ่ง บทความก่อนหน้าที่ (1) ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ใน ความทรงจำที่ดีของผมในภาพรวมว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้าง หากท่านสนใจอยากทราบ กรุณาย้อนกลับเข้าไปอ่านได้…

เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี (1) 4

เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี (1)

1.แรงบันดาลใจ                ความทรงจำที่ดีหรือความประทับใจของคนเรา น่าจะมีกันได้ทุกคน อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป สำหรับตัวผมเอง ตลอดระยะเวลาของการรับราชการเป็นนักปกครองเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ได้ผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างและมีทุกรสชาด ทั้งร้อนทั้งหนาว ไม่ว่าจะเป็นความสนุก เพลิดเพลิน หวานชื่นและขมขื่น แต่ในหมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี ผมจะเลือกเล่าเฉพาะเรื่องดี ๆ และน่าประทับใจให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทราบ ผมขอแบ่งเหตุการณ์ในความทรงจำที่ดีออกเป็นประเภทได้ดังนี้ การรับเสด็จ การสร้างถาวรวัตถุ การสร้างวัตถุมงคล การสนับสนุนโรงเรียนในฝัน การรื้อฟื้นงานประเพณี บัวไหม บัวใหญ่ งานประเพณีเข้าพรรษา การเขียนยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง ความประทับใจอื่น ๆ 2.ความทรงจำในการรับเสด็จ             ในช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา 4 ปี ระหว่างปีพ.ศ.2537-2541 ผมได้มีโอกาสรับเสด็จหลายครั้ง แต่ครั้งที่อยู่ในความประทับใจของผมเป็นพิเศษมีอยู่ 2…

Share on Social Media
%d bloggers like this: