65 / 100

ในการเขียนเรื่องราวลงในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุก และ สร้างสรรค์ ชุด ประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ ผมดร.ชา  ได้ใช้แนวคิดในการเขียนบทความ หลายประการ คือ คิดบวก คิดออกนอกกรอบ สร้างสรรค์ สนุก ประสบการณ์ นักปกครอง

คิดบวก หมายถึง การมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างมีทางออก ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ

คิดออกนอกกรอบ หมายุถึง การคิดออกด้านข้าง เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

การคิดออกนอกกรอบ ไร้ขีดจำกัด
การคิดออกนอกกรอบ ไร้ขีดจำกัด

การคิดบวก และการคิดออกนอกกรอบ การคิดบวก เป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถาคิดออกนอกกรอบได้

สร้างสรรค์ หมายถึง การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความคิดทางบวก ไม่มุ่งทำลาย

คิดออกนอกกรอบ และสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดออกนอกรอบ เป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

การบูรณาการ หมายถึง การผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

สนุก หมายถึง การมีความรู้สึกเพลิดเพลิน หรือรู้สึกผ่อนคลาย ในการขณะที่กำลังอ่านบทความโดยอาจจะอมยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้ แต่อาจจะไม่ถึงขั้นตลก ขบขัน

ปั่นจักรยานลงเขาก็สนุกดีเหมือนกัน
ปั่นจักรยานลงเขาก็สนุกดีเหมือนกัน

ประสบการณ์ หมายถึง การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น ได้ยิน หรือการได้ลงมือทำจริง

นักปกครอง ในบทความ รวมเรื่องเล่า สนุก และสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ นี้ ใช้ในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ นักปกครอง หมายถึง ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมการปกครอง และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมตลอดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

                                                                                                  

ชื่อเหตุการณ์ ใช้ชื่อเหตุการณ์จริงทั้งหมด

ชื่อสถานที่ และบุคคล ในเรื่องเล่านี้ ใช้ชื่อสถานที่จริงทั้งหมด ส่วนชื่อบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง หากเป็นกรณีที่อาจทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหาย จะลีกเหลี่ยงไม่เอ่ยถึงชื่อ หรือถ้าจำเป็น ก็จะใช้ชื่อสมมุติแทน

          ผมจะได้นำแนวคิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาโพสต์ให้ท่านผู้อ่านทราบตามลำดับต่อไป โปรดคอยติดตาม

ดร.ชา

2 มีนาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 1

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

5 COMMENTS

  1. ดีค่ะอาจารย์ อ่านแล้วประมวลเรื่องราวรอบตัวเราให้เป็นเหตุการณ์เชิงสร้างสรรค์ ดีทั้งหมดในชีวิต จะรออ่านเรื่องต่อๆไปนะคะ

    1. ขอบคุณมากครับ คุณบุญญสรณ์ที่กรุณาจะติดตามอ่านบทความ หากจะกรุณาสมัครเป็นผู้ติดตามด้วยก็ย่ิ่งดี จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวได้ทันที

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: