65 / 100

ในการเขียนเรื่องราวลงในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุก และ สร้างสรรค์ ชุด ประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ ผมดร.ชา  ได้ใช้แนวคิดในการเขียนบทความ หลายประการ คือ คิดบวก คิดออกนอกกรอบ สร้างสรรค์ สนุก ประสบการณ์ นักปกครอง

คิดบวก หมายถึง การมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างมีทางออก ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ

คิดออกนอกกรอบ หมายุถึง การคิดออกด้านข้าง เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

การคิดออกนอกกรอบ ไร้ขีดจำกัด
การคิดออกนอกกรอบ ไร้ขีดจำกัด

การคิดบวก และการคิดออกนอกกรอบ การคิดบวก เป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถาคิดออกนอกกรอบได้

สร้างสรรค์ หมายถึง การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความคิดทางบวก ไม่มุ่งทำลาย

คิดออกนอกกรอบ และสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดออกนอกรอบ เป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

การบูรณาการ หมายถึง การผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

สนุก หมายถึง การมีความรู้สึกเพลิดเพลิน หรือรู้สึกผ่อนคลาย ในการขณะที่กำลังอ่านบทความโดยอาจจะอมยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้ แต่อาจจะไม่ถึงขั้นตลก ขบขัน

ปั่นจักรยานลงเขาก็สนุกดีเหมือนกัน
ปั่นจักรยานลงเขาก็สนุกดีเหมือนกัน

ประสบการณ์ หมายถึง การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น ได้ยิน หรือการได้ลงมือทำจริง

นักปกครอง ในบทความ รวมเรื่องเล่า สนุก และสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ นี้ ใช้ในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ นักปกครอง หมายถึง ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมการปกครอง และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมตลอดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

                                                                                                  

ชื่อเหตุการณ์ ใช้ชื่อเหตุการณ์จริงทั้งหมด

ชื่อสถานที่ และบุคคล ในเรื่องเล่านี้ ใช้ชื่อสถานที่จริงทั้งหมด ส่วนชื่อบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง หากเป็นกรณีที่อาจทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหาย จะลีกเหลี่ยงไม่เอ่ยถึงชื่อ หรือถ้าจำเป็น ก็จะใช้ชื่อสมมุติแทน

          ผมจะได้นำแนวคิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาโพสต์ให้ท่านผู้อ่านทราบตามลำดับต่อไป โปรดคอยติดตาม

ดร.ชา

2 มีนาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน จนไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่า จะจบลงเมื่อใดและอย่างไร                    เพราะแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งชองโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่อาจยับยั้งหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขณะนี้ ตรงกันข้าม…

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***) 3

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO “การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ ” นับเป็นบทความลำดับที่ 15 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ การ ปล่อย วาง  คืออะไร ความทุกข์ใจเข้ามาทางช่องใดบ้าง การเจริญสมาธิและสติเพื่อการ ปล่อย วาง  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ 8 ปี  สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม…

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9) 4

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ  มีหัวข้อดังนี้ คือ ความนำ แนวคิดเบื้องต้นในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯ คือ ใคร และมีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องมีผู้รักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ การรักษาราชการแทนนายกฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ วิเคราะห์แนวโน้มการใช้อำนาจของผู้รักษาราชการแทน นายกฯ สรุป ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในขณะนี้ข่าวสารการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วประเทศ คงไม่มีข่าวใดน่าสนใจเท่ากับข่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…

5 COMMENTS

  1. ดีค่ะอาจารย์ อ่านแล้วประมวลเรื่องราวรอบตัวเราให้เป็นเหตุการณ์เชิงสร้างสรรค์ ดีทั้งหมดในชีวิต จะรออ่านเรื่องต่อๆไปนะคะ

    1. ขอบคุณมากครับ คุณบุญญสรณ์ที่กรุณาจะติดตามอ่านบทความ หากจะกรุณาสมัครเป็นผู้ติดตามด้วยก็ย่ิ่งดี จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวได้ทันที

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: