83 / 100

บทความ “แรงบันดาลใจ ความฝัน ความเพียรพยายาม และความสำเร็จ (1)” เป็นบทความนำของหมวด 11 ความฝันและความสำเร็จ ซึ่งเป็นหมวดเปิดขึ้นใหม่ในปี 2564 โดยจะกล่าวถึง ความนำ วัตถุประสงค์ แรงบันดาลใจ ความฝัน ความทะเยอทะยาน ความเพียรพยายาม  ความสำเร็จ และสรุป

1.ความนำ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ผมได้อ่านข่าวการได้เลื่อนอันดับเป็นคนรวยที่สุดของโลกประจำปี 2564 ของ อิลอน มัสก์ (Ilon Musk) ประธานกรรมการบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้ง ๆ ที่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เขาเพิ่งได้ตำแหน่งคนรวยอันดับสองของโลก เวลาผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเศษเท่านั้น เขาก็สามารถประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้   แสดงว่าเขาต้องมีแรงบันดาลใจและความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ และมีความเพียรพยายามอันยิ่งยวดเหนือกว่าบุคคลทั่วไปเป็นอันมาก

              ด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างเหลือเชื่อของ อิลอน มัสก์ ดังกล่าง จึงทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีว่า อยากจะค้นคว้าหาข้อมูลมาเขียนบทความเกี่ยวกับความสำเร็จของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง มาเล่าให้ท่านผู้อ่านทราบว่า การที่บุคคลเหล่านั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เกิดจากแรงบันดาลใจอะไร มีความใฝ่ฝันอะไร มีความเพียรพยายามมากน้อยเพียงใด เจอปัญหาอุปสรรคอะไร ก่อนจะประสบความสำเร็จตามความใฝ่ฝันที่วาดไว้  เผื่ออาจจะทำให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อคิดดี ๆ และมีความมุมานะขึ้นมาเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามความมุ่งหวังที่ท่านวาดได้บ้าง

            ผมเชื่อว่า หลายคนอยากจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าขาดแรงบันดาลใจ ความใฝ่ฝัน ความทะเยอทะยาน และความเพียรพยายามที่มากพอ ความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

            การเขียนบทความหมวดนี้ ถือว่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บของผมจากเดิม “ รวมเรื่องเล่า ชุดประสบการณ์นักปกครอง สนุก และสร้างสรรค์ ” มาเป็น “ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ” ที่ต้องการขยายขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความให้กว้างไกลออกไปในหลายมิติเท่าที่ผมจะทำได้ตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผม โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะประสบการณ์นักปกครองเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความหมวดนี้

          การเขียนบทความหมวด เรื่องเล่า ความฝัน และความสำเร็จ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

            2.1 เพื่อนำเสนอประวัติของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตบ้าง

            ผู้ประสบความสำเร็จที่จะนำประวัติมาเล่า อาจเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น เท่าที่พอจะหาข้อมูลมาเล่าได้

            2.2 เพื่อนำเสนอแรงบันดาลใจ ความมุ่งหวัง แนวคิด และเคล็ดลับของบุคคลดังกล่าว

            2.3 เพื่อเป็นแนวคิดเบื้องต้นแก่ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง (Self-development) ไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

3. แรงบันดาลใจ (Aspiration)

            3.1 แรงบันดาลใจ เป็นความคิดด้านบวก

          แรงบันดาลใจ หมายถึง การที่เราได้พบ ได้เห็น หรือได้ยิน ได้ฟัง เรื่องราว หรือการกระทำของบุคคลหรือเหตุการณ์บางอย่าง แล้วเกิดความรู้สึกประทับใจหรือความคิดบวกในเรื่องราว หรือการกระทำของบุคคล หรือเหตุการณ์นั้น ทำให้อยากเป็น อยากเห็น หรืออยากได้ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมา

            ตัวอย่าง

            ในวัยเด็ก หากมีใครถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กก็คงตอบไปต่าง ๆ นานาตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้น เช่น                                                                                                                                 

เด็กบางคนอยากเป็นหมอ เพราะเห็นว่า หมอเป็นผู้ที่รักษาคนเจ็บคนป่วย ช่วยชีวิตคน

เด็กบางคนอยากเป็นครู เพราะเห็นว่า ครูเป็นคนให้ความรู้ ให้ความใกล้ชิดรองลงมาจากพ่อแม่

เด็กบางคนอยากเป็นทหารหรือตำรวจ เพราะเห็นว่า ใส่เครื่องแบบดูสง่าน่าเกรงขาม

ฯลฯ

แต่เมื่อโตขึ้น ความรู้สึกอยากเป็น อยากเห็น อยากได้ ของคนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตามภาวะแวดล้อม

3.2 แรงบันดาลใจ เป็นจุดเริ่มต้นของความใฝ่ฝัน

การที่คนเราเกิดความประทับใจในเรื่องราว การกระทำของบุคคล หรือเหตุการณ์บางอย่าง แล้วเกิดความคิดอยากเป็น อยากเห็น แม้ว่าในขณะที่เกิดความรู้สึกอยากเห็นอยากเป็นนั้น ความเป็นไปได้อาจจะยังไม่มีเลย อย่างนี้เรียกว่า แรงบันดาบใจเป็นเริ่มต้นของความใฝ่ฝัน

ตัวอย่าง                                                                                                                                          เด็กได้ดูข่าวกีฬาทางทีวีเห็นการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก เกิดความประทับใจจีง อยากจะเป็นนักกอล์ฟระดับโลกขึ้นมา แม้ในขณะนั้น เด็กคนนั้นยังไม่รู้จักกีฬากอล์ฟเลยว่า เป็นอย่างไร

            เคยมีข่าวว่า ทายาทเศรษฐีแสนล้าน มองเห็นพระภิกษุวัดป่าออกบิณฑบาตด้วยอาการสำรวม เกิดความเลื่อมใส ทำให้อยากออกบวชเพื่อแสวงหาความสงบสุขที่แท้จริง โดยไม่อาลัยอาวรณ์การเป็นทายาทเศรษฐีแสนล้านแม้แต่น้อย

4.ความใฝ่ฝัน (Dream)

            4.1 ความใฝ่ฝัน คืออะไร

          เมื่อเราได้พบได้เห็นบางคน บางสิ่งบางอย่าง เกิดความรู้สึกประทับใจ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ แล้วเก็บแรงบันดาลใจนั้น มาเป็นความใฝ่ฝันของตน ดังนั้น แรงบันดาลใจกับความใฝ่ฝันจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

            ความใฝ่ฝันในที่นี้ จึงหมายถึง การเอาแรงบันดาลมาเปลี่ยนเป็นความต้องการที่จะได้ หรือที่จะเป็นในอนาคต

            4.2 ความใฝ่ฝันมีหลายขนาด

ความฝัน ของมนุษย์ไปไกลมาก ไปจนถึงดวงดาวในระบบสุริยะ (Wikipedia, Solar System, 14th January 2021)
ความฝัน ของมนุษย์ไปไกลมาก ไปจนถึงดวงดาวในระบบสุริยะ (Wikipedia, Solar System, 14th January 2021)

            ความใฝ่ฝันของคนเรามีหลายขนาด บางคนชอบความใฝ่ฝันเล็ก ๆ บางคนชอบความใฝ่ฝันขนาดกลาง ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ บางคนชอบความใฝ่ฝันใหญ่ ๆ อย่างคำกล่าวที่ว่า ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

            ส่วนใครจะมีความใฝ่ฝันขนาดใด ถือเป็นเรื่องความทะเยอทะยานของบุคคล

            4.3 ความใฝ่ฝัน คือ การให้กำลังใจตนเอง

            เมื่อคนเรามีความฝัน แสดงว่ายังมีความหวัง เช่น คนที่ชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำ โดยหวังว่า วันหนึ่งจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่กับเขาบ้าง

ตราบใดที่ยังมีความใฝ่ฝันอยู่ ย่อมแสดงว่า เรายังมีกำลังใจที่ดี ยังรอวันที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้น เกิดเป็นคนอย่าสิ้นหวังอะไรง่าย ๆ ถ้ายังไม่ได้เพียรพยายามจนถึงที่สุด      

             “ ต้องมีสักวันที่เราจะสมหวังกับเขาบ้าง”

5. ความทะเยอทะยาน (Ambition)

ความฝัน ของมนุษย์ไปไกลมาก ไปจนถึงดวงดาวในระบบสุริยะ (Wikipedia, Solar System, 14th January 2021)
การนั่งเรือยอชท์ท่องเที่ยวในทะเล เป็นความปรารถนาของคนจำนวนไม่น้อย (Wikipedia, Yacht, 14th January 2021)

            เมื่อมีความใฝ่ฝันว่า อยากเป็น อยากเห็น หรืออยากได้อะไรในอนาคตแล้ว หากปราศจากความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝันนั้นก็อาจจะกลายเป็นแค่ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้

            ความทะเยอทะยาน คือ ความอยากจะประสบความสำเร็จ หรือเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าพื้นฐานเดิมของตนเป็นอย่างมาก หากมองผิวเผินก็เสมือนหนึ่งว่า ความอยากจะประสบความสำเร็จนั้นไม่น่าจะทำได้เลย เพราะอยู่ไกลแสนไกลจากความเป็นไปได้สำหรับบุคคลนั้น ณ เวลานั้น

            ตัวอย่าง

          ความคิดที่จะให้มนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร น่าจะเป็นเรื่องสุดวิสัยที่มนุษย์จะทำได้ เพราะดาวอังคารอยู่ไกลจากโลกมาก สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันมาก

            แม้ฟังดูแล้ว การสร้างความใฝ่ฝันว่า วันหนึ่งมนุษย์จะสามารถไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือเหลือวิสัย แต่เวลานี้ก็มีคนคิดเช่นนี้อยู่จริง ๆ และพยายามจะทำความใฝ่ฝันนั้นให้เป็นจริง

            แต่ถ้าตั้งความมุ่งหวังไว้แค่จะพามนุษย์ไปท่องอวกาศ ในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ถือเป็นสิ่งเหลือวิสัยแล้ว มีความเป็นไปได้มาก

6. ความมุ่งมั่น และความเพียรพยายาม

          แม้มีความทะเยอทะยาน ความสำเร็จก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความมุ่งมุ่น และความเพียรพยายาม

แรงบันดาลใจ ความฝัน ความเพียรพยายาม และความสำเร็จ (1) 2
เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟชาวไทย อดีตมือหนึ่งหญิงของโลก ได้มาด้วยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายม (วิกิพีเดีย, เอรียา จุฑานุกาล, 14 มกราคม 2564)

            6.1 ความมุ่งมั่น

            ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจอย่างแรงกล้าและไม่ย่อหย่อนที่จะไปสู่ความใฝ่ฝันที่ได้วาดไว้ให้ได้ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมากเพียงใดก็ตาม

            6.2 ความเพียรพยายาม

            ความเพียรพยายามกับความมุ่นมั่นเป็นของคู่กัน เมื่อมีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปหาความมสำเร็จให้ได้ ก็จำเป็นต้องมีความเพียรพยายาม ไม่ละความเพียร ดังพุทธภาษิตที่ว่า

มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร”

            เบื้องหลังของผู้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง ล้วนเกิดจากความเพียรพยายามทั้งสิ้น แม้จะมีความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า หากยังมีความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามอยู่ ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

7. ความสำเร็จ

          การมีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายาม ย่อมนำซึ่งความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรม ย่อมต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามทั้งสิ้น

            ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากเท่าใดก็ตาม ก็ยิ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามมากเท่านั้น ไม่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อันใดที่จะได้มาโดยง่าย สมดังคำพระกล่าวว่า “ หากไม่มีมาร บารมีก็ไม่เกิด”หมายความว่า หากเผชิญปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ให้คิดว่า นั่นคือสิ่งที่ทดสอบหรือท้าทายเราว่าจะเอาชนะได้หรือไม่ หากเอาชนะได้ ย่อมได้รับความสำเร็จ

            ในทางตรงกันข้าม หากเอาชนะไม่ได้ เพราะเกิดความท้อถอยเสียก่อน ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ แต่จะกลายเป็นความล้มเหลวแทน

            ตัวอย่าง

            ประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิรูป การเมือง การปกครอง ในยุคจักรพรรดิเมจิ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความมุ่งมั่น และความเพียรพยายาม ทำให้ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จนทำให้ญี่ปุ่น ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นประเทศเกษตรกรรมแบบโบราณที่ล้าหลัง แต่สามารถพลิกวิกฤตที่ถูกคุกคามโดยชาติมหาอำนาจตะวันตกให้เป็นโอกาส จนสามารถปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน กลายเป็นประเทศสมัยใหม่ และเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกของเอเชียทัดเทียมมหาอำนาจตะวันตกได้ภายในเวลา 44 ปี ในยุคของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจินั่นเอง ซึ่งตรงกับยุครัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

            นับว่า เป็นการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างมหัศจรรย์ภายในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 44 ปี

8.สรุป

          ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เริ่มต้นด้วยการมีแรงบันดาลใจ และนำแรงบันดาลใจนั้นมาเป็นความใฝ่ฝัน เมื่อมีความใฝ่ฝันแล้ว หากปราศจากความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝันนั้นก็จะเป็นได้แค่ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ

            แม้มีความทะเยอทะยาน แต่ถ้าขาดความมุ่งมั่นและความเพียรพยายาม ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้

            การได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นเรื่องราวของผู้ประสบความสำเร็จที่มีชื่อเสียง จะช่วยให้เราเกิดแรงบันดาลใจ และเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้ บากบั่น มานะพยายามไปสู่จุดหมายหรือความใฝ่ฝันของเราในอนาคตได้

            คนที่ไม่มีความใฝ่ฝัน ย่อมเปรียบเสมือนคนที่หมดไฟแล้ว และย่อมมีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ ไม่มีความหวังใด ๆ ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดยังมีความใฝ่ฝันอยู่ ย่อมแสดงว่า ผู้นั้นยังไม่หมดไฟ จะไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวัน ๆ โดยไม่คิดจะทำอะไรให้ดีขึ้น

            หวังว่า บทความในหมวดนี้ คงจะมีส่วนสร้างแรงบันดาลใจ และความมุ่งหวังให้ท่านบ้าง ไม่มากก็น้อย

                                                            ดร.ชา

                                                               14 มกราคม 2564

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 4

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 5

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 7

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

8 COMMENTS

 1. ทำไมต้องมีเป้าหมายในชีวิต เมื่อวัยเด็กครูเคยถามหนูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
  หนูอยากเป็นนักการทูต ตอบแบบซื่อๆ ครูตะโกนขึ้นมาว่านำ้หน้าอย่างมึงเป็นไม่ได้
  เพราะเป็นคนซื่อ ไม่สามารถนำพาประเทศให้รอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกาได้

  ปมในใจอีกอย่างหนึ่งคือ หนูเคยเรียนในโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ แล้วทางโรงเรียนให้เขียนแสดงความคิดเห็น ครูประจำชั้นไม่เชื่อ มีพ่อ แม่เป็นชาวนา จบ ป 4 อ่าน ออก เขียนได้
  ส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ลูกคนทำงานเป็น ครู ตำรวจ ทหาร

  จึงทำให้หนูมีเป้าหมายในชีวิต มีวุฒิการศึกษา ถ้าใครมาพูดไม่ดีกับเรา สามารถฟ้องได้

  จนหนูอายุ40ปี จึงมีเป้าหมาย อยากเป็นนักแปล ความฝันเปลี่ยนไปตามวัย

 2. ความคิดเที่2 หนูเคยไปทำงานกรุงเทพอยู่เยาวราชเป็นร้านขายอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในย่านนั้น
  มีหนูคนเดียวที่มีวุฒิปริญญาตรี

  เป็นเด็กต่างจังหวัด ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
  เจ้านายถามว่ามาจากต่างจังหวัดรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือดูถูกหลายด้าน เช่น ด้านโภชนาการ
  ด้านความไม่เจริญเท่าเมืองหลวง

  คนที่จบ ป6 ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่หนูคิดแล้วล่ะ เงินเดือนที่ได้รับแล้วแต่จะให้เพราะเป็นคนบ้านนอก ทำงานครบตามสัญญา จึงตัดสินใจกลับบ้าน พ่อ แม่ของหนูไม่มีเงินแล้วลูกยังตั้งตัวไม่ได้
  เห็นครอบครัวอื่นไปกรุงเทพแล้วมีเงินเป็นหลักแสนกลับมาบ้าน ในความเป็นจริงแล้วเป็นการสร้างภาพ หนูได้รู้ว่าเจ้านายจะหาคู่ให้คนโสดเหตุผล คือ จะได้ทำงานให้เค้าจนกว่าจะปลดเกษียณ
  และเงินเงินให้เงินน้อยๆ เพราะว่า จะได้เป็นหนี้สินเจ้านาย ไม่ให้เราตั้งตัวได้ ถ้าเราตั้งตัวได้จะไม่มีใครเป็นคนรับใช้พวกคนจีน เมื่อก่อนนี้ครอบครัวหนูไม่เชื่อ ครอบครัวมองว่าเราใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย
  ปัจจุบันนี้เชื่อ เพราะคนที่เคยไปทำงานแล้วได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน

  หนูจึงมีเป้าหมายในชีวิตว่า เราเป็นชาวนา เราไม่มีงานประจำทำเรามีวัตถุได้เหมือนกันแต่ช้ากว่าข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

  1. เป็นความคิดที่ดี ทุกอาชีพมีคนประสบความสำเร็จอยู่เสมอ ถ้ามีความมุ่งมั่น

 3. ความคิดเห็นที่3 หนูได้อะไรจากการไปทำงานนอกพื้นที่ ได้ประสบการณ์ กลายเป็นคนฉลาดทันคนมากขึ้น กล้าพูด และ หนูภาคภูมิใจ เป็นลูกคนเล็ก เป็นชาวนาแต่ เมื่อพี่มีปัญหาในที่ทำงาน
  หนูเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยเจรจา

  1. ใช่ การที่เรามีประสบการณ์ในการทำงานที่อื่น ที่ไม่ใช่บ้านเกิด ถือเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่ง จะทำให้เราเก่ง รู้ทันคน ให้คำแนะนำเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องได้

 4. ผมคิดว่าแรงบันดาลใจในวัยเด็กมีความสำคัญมากครับอาจารย์ เมื่อครั้งเป็นนายอำเภอโนนคูณ ผมได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน จัดหาทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนในอำเภอและนำบุคคลในอาชีพต่างๆเช่น คุณหมอ ครู พยาบาล ตำรวจ ปลัดอำเภอ มาพูดเกี่ยวกับเส้นทางในอาชีพนั้นๆ เพื่อให้เด็กได้เห็นตัวอย่างและมุ่งมั่นตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี เป็นพลเมืองดี และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ

  1. อาจารย์เห็นด้วยกับท่านนายอำเภอภัทรนันท์ ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วม ขอเชิญมีส่วนร่วมต่อไปเรื่อย ๆ นะท่านนายอำเภอ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: