61 / 100

มีคำพังเพยไทยอยู่คำหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่า ท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินได้ฟัง คือ คำว่า “พวกนอกคอก”  เวลามีใครทำอะไรแผลง ๆ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือระเบียบ ของบ้านเมือง หรือของสังคม พวกเรามักจะเรียกพวกนี้ว่า พวกนอกคอก

การคิดนอกคอก(Negative thinking outside the box) มีพื้นฐานมาจากการคิดลบ

การคิดออกนอกคอก เป็นการคิดในทางลบ อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างการพายุใหญ่ในทะเล
การคิดออกนอกคอก เป็นการคิดในทางลบ อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างการเกิดพายุใหญ่ในทะเล

                ความจริง การคิดนอกคอก ก็เป็นการคิดนอกกรอบอย่างหนึ่ง แต่เป็นการคิดที่มีพื้นฐานมาจากการคิดลบ

            การคิดลบ เป็นการมองโลกในแง่ไม่ดี หรือเลวร้าย

            คนที่คิดลบ มักจะคิดด้วยจิตใจที่มีอคติ ไม่คิดจะแสวงหาข้อมูลที่แท้จริงให้รอบด้านหรือครบถ้วน มองปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทัศนวิสัยที่คับแคบ ได้ยิน ได้ฟังหรือได้เห็นอะไร มักจะสรุปตามความคิดหรือความเข้าใจของตนเองอย่างง่าย ๆ

            ยิ่งกว่านั้น คนที่ชอบคิดนอกคอก มักจะมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบคนอื่น คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของส่วนตนหรือพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือชอบธรรม เช่น บางคนเผาป่า เพื่อหาของป่าไปขาย โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมหรือประเทศชาติที่จะตามมา

ไฟไหม้ป่า เกิดจากการคิดลบ

การเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงฤดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ที่ต้องการเผาป่าเพื้อหาของป่าบ้าง หรือเพื่อบุกรุกป่าไว้เป็นที่ทำกิน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวมหรือประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ไฟไหม้ป่า เกิดจากคนที่คิดลบ มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่คำนึงถึงส่วนรวม
ฟไหม้ป่า เกิดจากคนที่คิดลบ มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่คำนึงถึงส่วนรวม

สื่อออนไลน์ ทำให้คนเกิดความคิดลบและคิดนอกคอกได้ง่าย

                ปัจจุบันนี้ เป็นยุคสื่อทางออนไลน์ ที่ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใครอยากจะแสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นอะไร สามารถทำได้ค่อนข้างจะอิสระเสรี

            หากใครชอบเสพสื่อทางลบ ก็จะทำให้เกิดการสะสมความคิดในทางลบ และอาจนำความคิดในทางลบไปกระทำการอันผิดกฎหมายหรือวัฒนธรรมปรปะเพณีอันดีงามของประเทศชาติ

การคิดลบอาจทำให้คนเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้า และฆ่าตัวตา

เหตุเกิดที่ลพบุรี ตามติดด้วยโคราช

                เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่งได้จี้ปล้นร้านทองในห้างดังจังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้ยิงปืนฆ่าคนตาย

            หลังจากนั้นไม่นาน ได้มีทหารคหนึ่งได้ใช้ปืนอาวุธสงครามฆ่า ผู้บังคับบัญชา และผู้บริสุทธิ์ในห้างดังในจังหวัดนครราชสีมาอย่างบ้าคลั่ง ทำให้มีผู้ล้มตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

            นี่แหละคืออิทธิผลของสื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความคิดในเชิงลบได้อย่างรุนแรง

นิทานพื้นบ้านศรีธนญชัย กับ การสร้างความคิดแบบใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย

                เมื่อสมัยยังเป็นเด็ก ผมเชื่อว่า พวกเราส่วนใหญ่ น่าจะเคยได้ฟังนิทานพื้นบ้านหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องศรีธนญชัย

            ตามนิทานดังกล่าว ศรีธนญชัย เป็นคนฉลาดแกมโกง สามารถตอบปัญหาเอาชนะคู่แข่งได้เสมอ แต่เป็นการเอาชนะแบบไม่สร้างสรรค์ เป็นการเอาชนะแบบไม่มีเหตุผลเท่าใดนัก 

            การที่เด็กไทยในยุคสมัยหนึ่ง ได้ฟังนิทานพื้นบ้านอย่างเรื่องศรีธนญชัย ทำให้เด็กไทยชื่นชมคนเก่งที่ฉลาดแกมโกงหรือกะล่อนอย่างศรีธนญชัย เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จึงทำให้ติดนิสัยไม่ดีดังกล่าวไปด้วย

ผลของความคิดแบบนอกคอกและการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย

                การคิดออกนอกคอกโดยมีความคิดเชิงลบเป็นพื้นฐาน ประกอบกับความเชื่อในเรื่องของการเป็นคนฉลาดแกมโกงอย่างศรีธนญชัย ได้ส่งผลต่อคุณภาพของคนไทยอยู่ไม่น้อยเลย เช่น สังคมไทยยกคนเก่งหรือคนรวย แม้จะได้มาเพราะเป็นคนทุจริตคดโกง

            ผู้นำในสังคมไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริต แต่สังคมไทยก็ยังยกย่องอยู่ เพราะเห็นว่า เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนเก่ง แม้จะเป็นคนฉลาดแกมโกงก็ตาม

สรุป

การคิดออกนอกกรอบ ต้องมีพื้นฐานมาจากการ คิดบวก มิใช่ความคิดด้านลบ เพราะถ้าเป็นความคิดด้านลบ จะเป็นความไปในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อย่างที่เรียกว่า ความคิดนอกคอกนั่นเอง

            ท่านผู้อ่านคิดว่า การที่สังคมไทยยกย่องคนเก่ง ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ให้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง น่าจะหมดยุคหรือยัง

ดร.ชา

มีนาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18) (New***) 2

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18) (New***)

ชาว ไทย ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอุ้มหาย

รัฐ สมาชิกของสหภาพยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง (3) 3

รัฐ สมาชิกของสหภาพยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง (3)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “รัฐ สมาชิก สหภาพยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง” เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด 15 เรื่องเล่า สหภาพยุโรปหรืออียู เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ รัฐ สมาชิกรุ่นบุกเบิก หลักเกณฑ์ในการรับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป  แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นภาคีของสหภาพยุโรป การขยายตัวครั้งที่หนึ่ง การขยายตัวครั้งที่สอง การขยายตัวครั้งที่สาม การขยายตัวครั้งที่สี่ การขยายตัวครั้งที่ห้า การขยายตัวครั้งที่หกประเทศที่รอโอกาสเข้าเป็นภาคีของอียู วิเคราะห์ความยากง่ายในการเข้าเป็นภาคีของอียู สรุป ถาม-ตอบ สนุกกับดร.ชา 369 1.ความนำ           แม้การรวมตัวของรัฐต่าง ๆ…

สถาบันหลักแห่งสหภาพยุโรป มีอะไรบ้าง (2) 4

สถาบันหลักแห่งสหภาพยุโรป มีอะไรบ้าง (2)

Share on Social Media facebook email 86 / 100 Powered by Rank Math SEO “สถาบันหลักแห่งสหภาพยุโรป เป็นบทความลำดับที่ 2 ของหมวด 15 เรื่องเล่า สหภาพยุโรป หรืออียู” โดยจะกล่าวถึง สหภาพยุโรปยุโรปคืออะไร สถาบันหลักของสหภาพยุโรป คณะมนตรียุโรปหรือการประชุมสุดยอดยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป  สถาบันหลักอื่น ๆ  สรุปและข้อคิดเห็น ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 3 1. สหภาพยุโรปคืออะไร           ก่อนจะกล่าวถึงสถาบันหลักของสหภาพยุโรปว่า มีอะไรบ้าง จำเป็นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า สหภาพยุโรปคืออะไรกัน มีฐานะเป็นรัฐหรือไม่            …

3 COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: