การเขียนบทความลงใน รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่นาสนใจ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ อยู่ 3 ประการ คือ

ประการแรก ต้องการนำเรื่องราวประสบการณ์ของนักปกครองมาเล่า เพื่อให้ข้อคิด พร้อมกับความบันเทิงแก่ท่านผู้อ่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้อ่านในวัยเกษีณอายุ หรือวัยทำงานก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของผู้ที่ยังทำงานหรือรับราชการอยู่่

ประการที่สอง สำหรับท่านผู้อ่านที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการแล้ว ประโยชน์ที่ท่านจะได้ น่าจะหนักไปทางความเพลิดเพลินในเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งบางเรื่องราวอาจจะสอดคล้องกับประสบการณ์หรือเรื่องราวของท่านก็ได้

ประการสุดท้าย สำหรับท่านที่ยังอยู่่ในวัยทำงานหรือยังไม่เกษียณอายุราชการ นอกจากความเพลิดเพลินแล้ว ท่านอาจจะได้ข้อคิดดี ๆ บางอย่าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานของท่านตามความเหมาะสมของบริบทหรือสถานการณ์ก็ได้ ซึ่งเท่ากับทำให้ท่านพบทางลัดนั่นเอง

แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่หลักคิดหรือแนวทางปฎิบัติหลายอย่าง ก็น่าจะยังนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

Share on Social Media
%d bloggers like this: